English information

Användarinloggning

I blickfånget

Nu öppnar nomineringen till förtroendeuppdrag som ska väljas av SFS fullmäktige 2016. Läs mer »

Nyheter

Den 18 januari 2016 Regeringen ser över förutsättningarna för studenternas inflytande

Studenternas medverkan i och inflytande över universitets och högskolors utveckling och verksamhet är en viktig förutsättning för utbildning av hög kvalitet. Därför ger regeringen nu Universitetskanslerämbetet (UKÄ) i uppdrag att analysera vad som behövs för ett starkt och oberoende studentinflytande.

Läs mer »
Den 18 december 2015 Jultider på SFS kansli

Vi går på ledighet och har stängt 18 december - 11 januari.

Läs mer »
Den 15 december 2015 SFS doktorandkommitté i Expertgruppen för Forskarkarriärutredningen

Ulrica Lundström, ordförande för SFS doktorandkommitté, är en av ledamötena i den nationella expertgruppen för utredningen om unga forskares karriärvägar. SFS ställde några frågor till Ulrica om hennes uppdrag i expertgruppen.

Läs mer »
Den 11 december 2015 Högskolepolitiskt toppmöte om pedagogik

I onsdags samlade Sveriges förenade studentkårer, SFS, experter ur högskolesektorn för ett samtal om nationellt ansvar för pedagogik. På mötet deltog bland annat universitetskansler Harriet Wallberg, tidigare universtetskansler och regeringens särskilda utredare Lars Haikola och Sigbritt Karlsson, rektor för högskolan i Skövde.

Läs mer »

Agenda: Pedagogik