English information

Användarinloggning

I blickfånget

Vad önskar sig Sveriges studenter av Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, och vilka förhoppningar har vi inför 2017?Läs årets julhälsning från SFS ordförande Caroline Sundberg och vice ordförande Charlotta Tjärdahl. Läs mer »

Agenda: Pedagogik