English information

Användarinloggning

Den 27 januari 2020

Öppna högskolejulklapparna med SFS

Mot slutet av december varje år, precis innan julledigheten, gör regeringen ändringar i myndigheternas regleringsbrev. Regleringsbreven är de skrifter som justerar myndigheternas arbete - där ingår universitet, högskolor och de myndigheter (t.ex. UKÄ, UHR och CSN) som reglerar dem. Det är alltså i regel många förändringar - dessa lusläser vi så att ni slipper! 

Vissa förändringar var väntade, andra överraskande. Flera förändringar kommer vara bra för studenter och andra är vi osäkra på. Precis som på julafton finns det några önskningar som inte går i uppfyllelse, men det är ändå med spänning som vi öppnar högskolejulklapparna tillsammans med er. Visst är granen redan kastad men tänd gärna ett ljus, samla kanske familjen för nu är det dags för de allra sista julklapparna på länge. 

Nya hörlurar

Den första kategorin är presenterna som var högst upp på vår önskelista. Ett par sprillans nya hörlurar ungefär - efterlängtat, efterfrågat, välbehövligt. I regleringsbreven fick CSN ett nytt uppdrag att följa de studerandes sociala och ekonomiska situation med särskilt fokus på psykisk ohälsa. Mer kunskap och uppföljning av studenters psykiska ohälsa är något SFS prioriterar väldigt högt. SFS arbete att belysa det behovet nämns även i regeringens pressmeddelande om uppdraget. Vårt mål är att regeringen i slutändan ska jobba med frågan från ett helhetsperspektiv inom exempelvis en statlig utredning, men alla steg på vägen är bra. 

En till sak som var högt upp på listan är att Kungliga Biblioteket får i uppdrag att inrätta en nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter. Ambitionen är att vetenskapliga publikationer som tagits fram med offentliga medel ska vara öppet tillgängliga från och med 2020. En stor del av världens forskning är bakom betalväggar som vanliga människor i regel inte har råd med - SFS vill att all forskning ska vara fritt tillgänglig. Vidare kommer regeringen fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering, och inför nya krav på lärosätens hållbarhetsredovisning. Det är enligt oss självklart att regeringen ska jobba mot alla typer av könsbundna missförhållanden, exempelvis sexuella trakasserier, genom att jobba med att förändra normerna som genomsyrar tillvaron på lärosäten. De nya direktiven gällande hållbarhetsredovisning innebär att lärosätens hållbarhetsarbete blir samordnat utifrån rekommendationerna i UKÄ:s tematiska rapport på området (2017:12).

Varma sockor

Den andra kategorin är de presenter som inte tagit självklara nummerett-platser på önskelistan men som mottas med glädje och säkerligen kommer komma till god användning. Tänk ett par fina strumpor från farmor ungefär - antagligen kommer du någon kall dag upptäcka ett enormt behov något varmt av ylle att ha på fötterna. En sådan present är det återvändande investeringsstödet till hyresrätter. Att subventionera byggandet av hyresrätter till studenter är självklart något SFS ser positivt på, det vi hoppas bara är att bostadsministern tar ytterligare steg för att faktiskt se till att byggandet tar fart den här gången. 

Vidare ska regeringen införa ett nytt nationellt behörighetsprov till högskolan, i syfte att möjliggöra för människor med erfarenhet som exempelvis sjuksköterskor och lärare att få vidareutbildning. SFS anser att vi behöver fler vägar in till högskolan, där ett behörighetsprov kan vara en bra väg att gå. Det är dock väldigt viktigt att det utförs på ett rättssäkert sätt, att alla ska ha råd med det och att värdet av högskolebehörighet inte urholkas. 

Trisslott

Sen finns vissa förändringar där framtiden får avslöja vad de kommer leda till. En trisslott, exempelvis, är ju visserligen alltid rätt roligt att få, men det finns en viss osäkerhet i exakt vilken avkastning den kommer att ge. En sådan förändring i regleringsbrevet är att fler lärosäten ska erbjuda sommarkurser för lärarutbildning och en annan är att regeringen ska expandera den arbetsintegrerade lärarutbildningen. Det är lite svårt att veta åt vilket håll utvecklingen faktiskt går. Lärarbristen, och i förlängningen lärarutbildningen, har debatterats så intensivt bland politiker och resultatet har blivit så många små reformer att det är svårt att veta vilken effekt som kommer uppnås.

SFS anser att politiker ska vara försiktiga med politisk detaljstyrning av högre utbildning, även om vissa former av politisk styrning kan vara rättfärdigat ur ett samhällsperspektiv. Oavsett kommer det behövas ett mer stringent helhetsperspektiv för att uppnå de politiska målen och att samtidigt se till att utbildningen håller hög kvalitet. 

Tack för att ni tog er tid från er januarimånad att öppna högskolejulklappar. Nu återstår att följa utvecklingen för att se vilket faktiskt resultat de nya direktiven har. Det och mer kommer självklart finnas på SFS kanaler på sociala medier: Facebook, Instagram och Twitter

Skrivet av:
Ordförande
Skrivet av:
Vice ordförande

Kommentarer