English information

Användarinloggning

"Studenter går dubbelt så mycket back i månaden jämfört med förra året" SFS Studentbudget för 2012

SFS studentbudget för 2012 är en dyster läsning för studenterna. Den genomsnittliga studenten går 740kr back i månaden. DN publicerarde studentbudgeten och i P3nyheter kommenterar SFS vice ordförande Sabine Pettersson studenters ekonomiska situation. 

SFS gör årligen en sammanställning av den genomsnittliga studentens kostnader i förhållande till studiemedlet. SFS vice ordförande Sabine Pettersson skriver i SFS Bloggen om varför det är viktigt att höja studiemedlet.

SFS Studentbudget 2012 finns här.