English information

Användarinloggning

Den 14 mars 2018 Information från valberedningen

Information om kandidater till styrelsen och valberedningen

Läs mer »
Den 2 mars 2018 Propositioner SFSFUM 2018

Nu finns propositionerna för SFSFUM 2018 att hitta på hemsidan, mail och TeamEngine!

Läs mer »

Årets studentstad

Vad tänker vi om struten? Läs på sfs.se/strut