English information

Användarinloggning

Nyheter

Den 25 mars 2019 Information om valberedningen om kandidater till SFS presidium, styrelse och doktorandkommitté

Nominerade till presidie, styrelse och doktorandkommitté, samt personliga presentationer från presidiekandidater.

Läs mer »
Den 20 mars 2019 Information från valberedningen, presidiekandidater och presidiehearing

Information om valberedningen om presidiekandidater, presidiehearing och nominergsprocessen

Läs mer »
Den 13 februari 2019 Möte med bostadsbidragsutredning

SFS hade idag ett möte med Åsa Björkmarker som leder den utredning av bostadsbidraget som tillsattes 2018. Vi pratade om studentekonomi, boendekostnader och att det i många städer är svårt att hitta billigare alternativ för den som har hög hyra. Boendekostnaden är den största utgiften i studenters ofta ansträngda ekonomi. Ett välfungerande bostadsbidrag hade hjälpt många studenters ekonomi att gå ihop.

Läs mer »
Den 1 februari 2019 Styr- och resursutredningens slutbetänkande

Idag kom äntligen Styr- och resursutredningens (STRUT) slutbetänkande: En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6). Här följer kommentarer och initiala tankar från SFS ordförande Jacob Adamowicz, med utgångspunkt i vad SFS lyfte i inspel till ministern för högre utbildning inför direktiven . En längre analys av slutbetänkandet kommer nästa vecka.

Läs mer »

Årets studentstad

Vad tänker vi om struten? Läs på sfs.se/strut