English information

Användarinloggning

Remissvar

Här finner du de remisser som SFS har svarat på. Nedan finns information om när den har besvarats samt remissvaret i sin helhet.

SFS är en etablerad och officiell remissinstans, vilket innebär att SFS ombeds inkomma med synpunkter i frågor som rör framförallt studenter, högre utbildning och forskning. För en del remisser behöver SFS inhämta medlemskårernas synpunkter. Andra remisser kan besvaras med SFS principprogram som grund.

Remissarbetet ingår i organisationens övergripande kommunikations- och påverkansarbete. Inför varje möjlighet att besvara en remiss utvärderar och prioriterar SFS remissen i förhållande till verksamhetsplanen, och analyserar utsikterna att påverka i frågan. Det är upp till presidiet att bedöma detta – med stöd av kansliet, styrelsen och doktorandkommittén.

Årets remissvar

Publicerat den 18 mars 2020
Publicerat den 16 mars 2020
Publicerat den 12 mars 2020
Publicerat den 20 februari 2020
Publicerat den 31 januari 2020
Publicerat den 30 januari 2020
Publicerat den 8 januari 2020

Äldre remissvar

Publicerat den 19 december 2019
Publicerat den 22 november 2019
Publicerat den 22 november 2019
Publicerat den 22 november 2019
Publicerat den 30 oktober 2019
Publicerat den 9 oktober 2019
Publicerat den 8 oktober 2019
Publicerat den 30 september 2019
Publicerat den 16 september 2019
Publicerat den 27 augusti 2019