English information

Användarinloggning

Remissvar

Här finner du de remisser som SFS har svarat på. Nedan finns information om när den har besvarats samt remissvaret i sin helhet.

SFS är en etablerad och officiell remissinstans, vilket innebär att SFS ombeds inkomma med synpunkter i frågor som rör framförallt studenter, högre utbildning och forskning. För en del remisser behöver SFS inhämta medlemskårernas synpunkter. Andra remisser kan besvaras med SFS principprogram som grund.

Remissarbetet ingår i organisationens övergripande kommunikations- och påverkansarbete. Inför varje möjlighet att besvara en remiss utvärderar och prioriterar SFS remissen i förhållande till verksamhetsplanen, och analyserar utsikterna att påverka i frågan. Det är upp till presidiet att bedöma detta – med stöd av kansliet, styrelsen och doktorandkommittén.

Årets remissvar

Publicerat den 9 november 2018
Publicerat den 1 november 2018
Publicerat den 12 oktober 2018
Publicerat den 27 september 2018
Publicerat den 31 augusti 2018
Publicerat den 6 juli 2018
Publicerat den 29 juni 2018
Publicerat den 7 juni 2018
Publicerat den 9 maj 2018

Äldre remissvar

Publicerat den 27 november 2017
Publicerat den 8 november 2017
Publicerat den 23 oktober 2017
Publicerat den 20 oktober 2017
Publicerat den 10 september 2017
Publicerat den 7 september 2017
Publicerat den 29 augusti 2017
Publicerat den 21 augusti 2017
Publicerat den 20 juni 2017
Publicerat den 7 juni 2017