English information

Användarinloggning

Remissvar

Här finner du de remisser som SFS har svarat på. Nedan finns information om när den har besvarats samt remissvaret i sin helhet.

SFS är en etablerad och officiell remissinstans, vilket innebär att SFS ombeds inkomma med synpunkter i frågor som rör framförallt studenter, högre utbildning och forskning. För en del remisser behöver SFS inhämta medlemskårernas synpunkter. Andra remisser kan besvaras med SFS principprogram som grund.

Remissarbetet ingår i organisationens övergripande kommunikations- och påverkansarbete. Inför varje möjlighet att besvara en remiss utvärderar och prioriterar SFS remissen i förhållande till verksamhetsplanen, och analyserar utsikterna att påverka i frågan. Det är upp till presidiet att bedöma detta – med stöd av kansliet, styrelsen och doktorandkommittén.

Årets remissvar

Publicerat den 24 juni 2019
Publicerat den 28 maj 2019
Publicerat den 22 maj 2019
Publicerat den 8 april 2019
Publicerat den 3 april 2019
Publicerat den 6 mars 2019
Publicerat den 16 januari 2019

Äldre remissvar

Publicerat den 29 juni 2018
Publicerat den 7 juni 2018
Publicerat den 9 maj 2018
Publicerat den 27 april 2018
Publicerat den 28 mars 2018
Publicerat den 15 februari 2018
Publicerat den 13 februari 2018
Publicerat den 2 februari 2018
Publicerat den 30 januari 2018