English information

Användarinloggning

Remissvar

Här finner du de remisser som SFS har svarat på. Nedan finns information om när den har besvarats samt remissvaret i sin helhet.

SFS är en etablerad och officiell remissinstans, vilket innebär att SFS ombeds inkomma med synpunkter i frågor som rör framförallt studenter, högre utbildning och forskning. För en del remisser behöver SFS inhämta medlemskårernas synpunkter. Andra remisser kan besvaras med SFS principprogram som grund.

Remissarbetet ingår i organisationens övergripande kommunikations- och påverkansarbete. Inför varje möjlighet att besvara en remiss utvärderar och prioriterar SFS remissen i förhållande till verksamhetsplanen, och analyserar utsikterna att påverka i frågan. Det är upp till presidiet att bedöma detta – med stöd av kansliet, styrelsen och doktorandkommittén.

Årets remissvar

Det finns inga remissvar detta året.

Äldre remissvar

Publicerat den 26 juni 2019
Publicerat den 24 juni 2019
Publicerat den 28 maj 2019
Publicerat den 22 maj 2019
Publicerat den 8 april 2019
Publicerat den 3 april 2019
Publicerat den 6 mars 2019
Publicerat den 16 januari 2019