English information

Användarinloggning

Åsikter

Här kan du läsa de olika åsiktsdokument som finns inom SFS. Dessa är beslutade av SFS Fullmäktige och definierar organisationens åsikter i olika frågor. SFS Principprogram ligger högre i heirarki än alla övriga ställningstaganden och utgör grunden till SFS ideologi och åsikter. Om någon av ställningstagandena krockar med principprogrammet är det principprogrammet som gäller. 

Bifogade filer

Principprogrammet 1920
o11_1_1920_sfs_principprogram.pdf
En öppen och jämlik högskola för alla 19...
o11_2_1920_sfs_stallningstagande_en_oppen_och_jamlik_hogsko...
Bostadspolitiska ställningstaganden
o11_14_1617_sfs_bostadspolitiska_stallningstaganden.pdf
SFS syn på högskolans omfattning, utbud,...
o11_16_1617_sfs_syn_pa_hogskolans_omfattning_utbud_finansie...

Kontaktperson

Matilda Strömberg
Ordförande
Tel: 070 545 70 45
Skicka e-post
Simon Edström
Vice ordförande
Tel: 070 545 75 57
Skicka e-post