English information

Användarinloggning

Bästa festen

Bästa Festen är satsningen för de kårer och nationer som vill förändra sin egen alkoholkultur. Sedan starten 2014 har 22 kårer och nationer antagits för att skapa ett mer alkoholsmart och inkluderande studentliv på sin ort. De förnyar sina sociala arrangemang genom att få inspiration från andra kårer och nationer, utbyta erfarenheter, få del av senaste forskningen, gå festfixarskola och testa olika festkoncept, göra enkäter i den egna studentmiljön, besöka andra, få coachning och vara del av en nationell metodutveckling.

Läs mer på bästafesten.se.