English information

Användarinloggning

Senast i SFS-bloggen

24 mars 2020
Senast uppdaterad 14:00 den 3 april 2020 [If you request the following information in english or if your university does not provide information in english, please contact presidiet@sfs.se. If you have seen or experienced any student-related problem arising because of the spread of the Coronavirus, please fill out the following form: bit.ly/... Läs mer »
24 mars 2020
Senast uppdaterad 14:00 den 3 april 2020 [If you request the following information in english or if your university does not provide information in english, please contact presidiet@sfs.se. If you have seen or experienced any student-related problem arising because of the spread of the Coronavirus, please fill out the following form: bit.ly/... Läs mer »
19 februari 2020
Idag släpptes resultatet av UKÄ:s utbildningsutvärdering av ämneslärarutbildningen. 44 av landets 103 ämneslärarutbildningar fick omdömet ‘ifrågasatt kvalitet’. Men vad innebär det och vilken påverkan kommer det ha? För ungefär ett år sedan betonade vi på SFS vikten av ansvarstagande politiker och lärosäten som respons på det kommande släppet av... Läs mer »
27 januari 2020
Mot slutet av december varje år, precis innan julledigheten, gör regeringen ändringar i myndigheternas regleringsbrev. Regleringsbreven är de skrifter som justerar myndigheternas arbete - där ingår universitet, högskolor och de myndigheter (t.ex. UKÄ, UHR och CSN) som reglerar dem. Det är alltså i regel många förändringar - dessa lusläser vi så... Läs mer »
27 januari 2020
Mot slutet av december varje år, precis innan julledigheten, gör regeringen ändringar i myndigheternas regleringsbrev. Regleringsbreven är de skrifter som justerar myndigheternas arbete - där ingår universitet, högskolor och de myndigheter (t.ex. UKÄ, UHR och CSN) som reglerar dem. Det är alltså i regel många förändringar - dessa lusläser vi så... Läs mer »
30 december 2019
Det började med att kårobligatoriet försvann och slutade med att högskolans styrning och resurser var på allas läppar. Ett decennium lider mot sitt slut. Innan det är dags att inleda det nya decenniet tyckervi att det är dags att summera 2010-talet. Mycket har hänt och det är såklart omöjligt att få med allt. Men vi har valt att utgå från några... Läs mer »
30 december 2019
Det började med att kårobligatoriet försvann och slutade med att högskolans styrning och resurser var på allas läppar. Ett decennium lider mot sitt slut. Innan det är dags att inleda det nya decenniet tyckervi att det är dags att summera 2010-talet. Mycket har hänt och det är såklart omöjligt att få med allt. Men vi har valt att utgå från några... Läs mer »
11 december 2019
Just nu håller Utbildningsdepartementet under ledning av minister Matilda Ernkrans på att ta fram den nya forskningspropositionen. Propositionen, som presenteras nästa höst, kommer styra regeringens forskningspolitik under de nästkommande fyra åren. Trots dess inramande namn kommer propositionens förslag ha stor påverkan för studenter,... Läs mer »
02 december 2019
Doktorander är extra sårbara för sexuella trakasserier genom sin utsatta position i akademin. Men två år efter #metoo gör lärosätena ännu för lite för att förändra problematiska maktstrukturer. Det skriver Pil Maria Saugmann, ordförande för SFS doktorandkommitté, i en debattartikel i Universitetsläraren.   Läs debattartikeln här.    Läs mer »
02 december 2019
Om Matilda Ernkrans (S) vision om Sverige som ledande kunskapsnation ska förverkligas behöver politikerna inse allvaret i studenters psykiska ohälsa, skriver SFS ordförande Matilda Strömberg i en debattartikel i Altinget.  Läs artikeln här.  Läs mer »

Läs blogginlägg av

fd. Ordförande SFS (2012-2014)
fd. ordförande SFS (2014/15)
fd. vice ordförande SFS (2012-2014)
(Vice ordförande 2014-2016)
Fd. ordförande (15/16 och 16/17)
(Ordförande SFS doktorandkommitté 2015-2016)
Fd. ordförande
Ordförande SFS doktorandkommitté
Fd. Ordförande SFS 18/19
Ordförande SFS doktorandkommitté
Fd. Vice ordförande 18/19
Ordförande SFS Doktorandkommité
Vice ordförande