English information

Användarinloggning

Den 06 juli 2017

Äntligen! - studenternas sjukförsäkring tas på allvar

Regeringen meddelar idag att de ska utveckla sjukförsäkringen för studenter. De ska införa en möjlighet för studenter att vara sjukskrivna på deltid, de ska se över den långa karenstiden, och de ska lämna förslag på hur sjukskrivna studenter ska få rätt till rehabilitering vid återgång till studier. SFS välkomnar nyheten. Vi har påtalat behovet av dessa åtgärder under lång tid.

 

SFS har långt påtalat flera allvarliga brister i sjukförsäkringssystemet för studenter. Vi drev bland annat kampanjen #heltsjukt med fokus på fyra punkter.

  • Studenter kan inte vara deltidssjukskrivna.

  • Studenter har 30 karensdagar vid sjukdom.

  • Sjukförsäkringen är kopplad till studiemedlet. Tar du inte studiemedel är du inte försäkrad.

  • För studenter som sjukskrivs finns ingen rehabilitering tillbaka till studier.

 

Idag har regeringen meddelat att de kommer ta viktiga steg mot en fullvärdig sjukförsäkring för studenter:

    Vissa studenter ska kunna sjukskriva sig på deltid. Som ett första steg föreslår regeringen att studenter med särskilda skäl ska kunna vara sjukskrivna på deltid från och med den 1 juli 2018. I förslaget ingår att den som sjukskriver sig på deltid ska få en ersättning som motsvarar heltidsstudier.

    En mer generell möjlighet till deltidssjukskrivning ska utredas. Till en början ska möjligheten till deltidssjukskrivning vara begränsad antal sjukdomar. Regeringen ska utreda hur möjligheten kan utökas. Ett förslag ska presenteras senast den 28 februari 2018.

    Karenstiden för studenter ska ses över. Idag har studenter 30 karensdagar. Det kan jämföras med vanliga anställda som har en karensdag. De många karensdagarna får många studenter att kämpa på med studierna trots att de är egentligen borde vara sjukskrivna. Eftersom de inte kan få sjukersättning får de förlita sig på studiemedel. Om de då är för sjuka för att klara av studierna kan det medföra att de inte blir berättigade till studiemedel senare. Ett förslag om färre karensdagar kan väntas den 28 februari 2018.

    Rehabiliteringsansvaret ska tydliggöras. Idag har sjukskriva studenter ingen rätt till rehabilitering tillbaka till studier. När en sjukskriven student återgår till studier förväntas de kunna delta fullt ut och med samma förutsättningar som om de vore fullt friska. Vid anställningar finns det däremot ett tydligt ansvar hos arbetsgivaren att anpassa arbetet utifrån förutsättningarna hos den som går från sjukdom tillbaka till arbete. Den möjligheten är viktig för att den som blivit frisk också ska hålla sig frisk. Ett förslag på hur rehabiliteringsansvaret för studenter ska utformas kommer, tillsammans med förslag om deltidssjukskrivning och karenstid, den 28 februari 2018.

 

Utöver åtgärderna i sjukförsäkringen meddelar regeringen att fribeloppet ska ses över. Fribeloppet är den gräns för hur mycket en student får tjäna från arbete innan studiemedlet sänks. Det är särskilt värt att notera att lön från sommarjobb räknas in i fribeloppet, trots att många studenter inte är studiemedelsberättigade under sommaren och därför är mer eller mindre tvungna att sommarjobba. När många studenter är tvungna att arbeta extra för att få ekonomin att gå ihop är det bra att säkerställa att fribeloppet inte är för lågt. Det är rimligt att titta särskilt på fribeloppet i relation till skillnaden mellan att arbeta extra under terminerna och på sommaren. Regeringen meddelar att de ska presentera ett betänkande den 31 augusti 2018. Betänkandet ska även innehålla en del kopplad till hur en tidig övergång från gymnasium till högskola påverkar den studerandes prestation.

 

Det är mer än två år sedan den parlamentariska socialförsäkringsutredningen gav sitt slutbetänkande. Det är hög tid att dessa förslag nu blir verklighet. Vi välkomnar nyheten. Nu vet vi vad vi ska bevaka efter sommaren och försäkra oss om att det verkligen blir av. Det här problemet är för viktigt för att stanna i ännu en utredning.

 

Skrivet av:
Fd. Ordförande SFS 18/19

Kommentarer