English information

Användarinloggning

Den 15 oktober 2013

En lägstagräns inget högt betyg åt regeringen

Idag offentliggjorde Universitets- och högskolerådet, UHR, sitt svar på regeringsuppdraget att analysera införandet av en godkändgräns för högskoleprovet. Regeringen gav vika för det massmediala trycket efter Dagens Nyheters granskning av lärarutbildningen i våras och gav UHR uppdraget. Dagens Nyheters granskning visade att 123 lärarstudenter blev antagna med 0,1 som resultat på högskoleprovet.

Det är beklämmande att se att regeringen så lätt faller för ett medialt tryck. Speciellt i en så komplicerad och central fråga som antagningssystemet till högskolan.

På många lärosäten, och främst lärarutbildningar, fördelas många högskoleplatser genom antagning via högskoleprovet. Det kan då innebära att den sist antagna studenten kan ha ett lågt resultat på högskoleprovet. Men samtliga studenter som blir antagna till högskolan har en grundläggande högskolebehörighet och är därmed behöriga att studera vid högskolan.

Högskoleprovet är enbart till för att rangordna studenter. I de fall där det är fler sökande i urvalsgruppen än vad det finns utbildningsplatser, så kan de som antas via högskoleprovet komma att ha högre poäng på provet. När det är få sökanden i förhållande till utbildningsplatser, som i fallet med lärarutbildningen, så kan de som antas via högskoleprovet komma att ha en låg poäng. I SFS ögon spelar det dock ingen roll. Dessa studenter har en grundläggande behörighet att läsa vid högskolan. En grundläggande behörighet vi måste värna om.

UHR skriver att om regeringen beslutar om en lägsta gräns på högskoleprovet redan i år skulle 0,4 vara ett möjligt gränsvärde. Att införa en godkändgräns på högskoleprovet är att missa det verkliga problemet - utformningen av antagningssystemet och att det, i fallet med lärarutbildningen, är få sökande i förhållande till antal högskoleplatser. Regering och lärosäten bör istället arbeta för att öka söktrycket på högskoleutbildningarna, och främst på lärarutbildningen som föranlett detta regeringsuppdrag.

En konsekvens av en gräns på 0,4 på högskoleprovet skulle enligt UHR vara att 600 personer som sökt en utbildning i år hade blivit utan en utbildningsplats. Att införa en godkändgräns på högskoleprovet riskerar alltså att slå bort många studenters dröm om en utbildning. En godkändgräns skulle helt enkelt hindra personer som har rätt att läsa vid högskolan att studera vidare.

Vi hoppas fortfarande att regeringen tar sitt förnuft till fånga och lämnar sin tidigare tanke vid just en tanke. Det här är allvar och handlar om individers framtid och Sveriges framtida konkurrenskraft.

Skrivet av:
fd. vice ordförande SFS (2012-2014)