English information

Användarinloggning

Den 22 maj 2014

EU-kandidater bryr sig inte om utbildning

Sveriges kandidater i EU-valet tycks tro att utbildningspolitik är en nationell fråga. Vi undrar vart de har varit de senaste 15 åren? Idag publicerar Sveriges förenade studentkårer (SFS) sin utfrågning av toppkandidaterna.  

Svenska politiker i EU har länge ignorerat frågor som rör högre utbildning. Det märks inte minst i EU:s kultur- och utbildningsutskott, CULT, där den svenska rösten lyser med sin frånvaro. Att det saknas en svensk ledamot betyder att Sverige inte kan påverka viktiga frågor som till exempel hur medel ska fördelas mellan utbildningssatsningar. Sverige går också miste om kunskap och viktiga diskussioner som förs i utskottet.       

Dessvärre ser situationen ut att bestå. När Sveriges förenade studentkårer (SFS) frågade årets kandidater i EU-valet om de skulle vilja sitta i CULT visade sig intresset vara minst sagt ljummet. Endast fyra av de kandidater som vi har varit i kontakt med kan tänka sig att sitta i kultur- och utbildningsutskottet och bara Piratpartiets Anna Troberg skulle välja utskottet som förstahandsval. Det låga intresset är ett pinsamt facit för svenska partier som annars gärna talar väl om hur viktig högskolan är på hemmaplan.

Kandidaternas svar blottar också en stor okunskap om europeisk utbildningspolitik. Miljöpartiets Peter Eriksson förklarar bland annat att utbildning är en ”nationell kompetens”. Det är ett märkligt påstående. Det låter nästan som att Peter Eriksson har glömt bort att Sverige de senaste 15 åren har ingått i Bologna-samarbetet vars yttersta mål är att Europa ska vara ett sammanhållet område för högre utbildning.

Sanningen är att högre utbildning i allra högsta grad är en internationell fråga, bland annat på grund av att studenter ofta utbildar sig i ett annat land än sitt hemland. I Europa sker utlandsstudier inom det europeiska utbytesprogrammet Erasmus som ingår i EU:s långtidsbudget. Även Erasmus är en fråga som hanteras i CULT, i dagsläget alltså utan svensk insyn.

Studenter från länder utanför Europa kan inte ta del av Erasmusprogrammet. Sedan 2011 måste de betala för att få studera i Sverige, något som har gjort att antalet studenter från andra världsdelar har minskat kraftigt. Enligt SFS enkät vill flera partier ta bort studieavgifterna, bland annat Moderaternas Gunnar Hökmark som anser att studier ska vara gratis för att alla ska få ”samma livschanser”. Hans svar förvånar eftersom Moderaterna länge har varit starka förespråkare för studieavgifter. Antingen är Gunnar Hökmark av en annan åsikt än sitt parti eller så har han inte hängt med i debatten om studieavgifter.   

På söndag är det dags för val till Europaparlamentet. Det är ett viktigt val för oss som är engagerade i utbildningspolitiken. Men tyvärr finns det inget parti och ingen kandidat som har profilerat sig inom de frågor som angår oss allra mest. 

Genom vår europeiska paraplyorganisation European Students’ Union är SFS en aktiv part i den europeiska politiken för högre utbildning. Vår högsta önskan är att det ska finnas svenska parlamentariker som vi kan samarbeta med, men så ser det inte ut att bli. Istället fortsätter vi ta ansvar för att på ett aktivt sätt påverka EU:s utbildningspolitik utan hjälp från svenska politiker.

Skrivet av:
fd. vice ordförande SFS (2012-2014)