English information

Användarinloggning

Blogginlägg av Erik Pedersen

13 juni 2013
Sverige införde studieavgifter för utomeuropeiska studenter 2011. Vilket medfört att antalet utomeuropeiska studenter minskat med hela 80 %. Utomeuropeiska studenter är kvalitetsdrivande för högskolan, de har erfarenheter från andra kulturer, samhällen och utbildningssystem och kan utmana våra invanda mönster. Med studieavgifter är det enbart de... Läs mer »
29 maj 2013
Högskoleprovet har under en längre tid varit omdebatterat av flera orsaker. Det har bland annat handlat om att högskoleprovets uppbyggnad missgynnar individer med visst kön och bakgrund, att nödvändiga hjälpmedel inte fått användas men även hur pass bra provets prognosförmåga är. Tidigare i våras undersökte Dagens Nyheter antagningspoäng på... Läs mer »
05 april 2013
För ungefär ett år sedan släppte CSN sin rapport om studenters ekonomiska och studiesociala situation 2011. SFS uppmärksammade då att rapporten visade på flera oroväckande resultat där det bland annat fanns en tydlig skillnad i hälsotillstånd mellan kvinnor och män. CSN fick med anledning av rapporten i uppdrag av regeringen att särskilt... Läs mer »
13 mars 2013
Nu har Swedbank släppt sin studentbudget för 2013. Årets rubrik är ”Studenter åter plus”. SFS Studentbudget som släpptes i mitten av februari visar något helt annat, nämligen att studenter går back 759 kronor varje månad. Hur kommer det sig? Den främsta anledningen till att Swedbanks kalkyl ser ljusare ut är för att de räknar in bostadsbidraget... Läs mer »
06 mars 2013
För snart tre år sedan beslutade regeringen att införa striktare regler för att bevilja studenter studiemedel. Nästan direkt efter att reformen trätt i kraft visade det sig att de nya reglerna ställde till problem när CSN skulle testa studieresultat som låg långt tillbaka i tiden. Nu vill regeringen ändra reglerna så att endast resultat som... Läs mer »
22 februari 2013
Igår släppte vi årets studentbudget, vilket vi hoppas inte har undgått någon. Tidigt igår var jag med i Gomorron Sverige och presenterade rapporten och pratade om studenternas situation. Vår ordförande Erik Arroy pratade om studentbudgeten i SVT Rapports morgonsändning. P3 Nyheter intervjuade mig och rapporterade från tidig morgon och följde upp... Läs mer »
12 februari 2013
Svensk fastighetsförmedling har återigen släppt sitt ”Studentbostadsindex”, i vilket de redovisar levnads- och boendekostnad på tio undersökta orter. Precis som tidigare år är det en förbryllande läsning där både boende- och levnadskostnader räknas ut på ett underligt sätt. Till exempel redovisas boendekostnaden för både bostads- och hyresrätt,... Läs mer »
24 januari 2013
  Igår skrev fyra tidigare kårpresidialer i tidningen Ergo om en oerhört viktig fråga som vi gemensamt måste uppmärksamma mer, nämligen arbetsmiljön och den arbetskultur som finns på flera av Sveriges studentkårer. Skribenterna vittnar om hög arbetsbelastning och en kultur som uppmuntrar och ibland kräver långa arbetsdagar, sena kvällar och... Läs mer »
18 januari 2013
I Fredags bjöd Boverket in till en nätverksträff med företag och organisationer som har intresse för byggande av små bostäder. Nätverket har kommit till på initiativ från Boverket efter att regeringen gett dem i uppdrag att bland annat se över regelverket kring byggandet av bostäder för studenter och unga. Boverket ska rapportera sitt arbete i... Läs mer »
18 december 2012
  I slutet av november och början av december var SFS på Malta för att delta på en konferens anordnad av vår europeiska paraplyorganisation European Students’ Union (ESU). Den första delen av konferensen handlade om ett av ESUs projekt, QUEST, som trycker på vikten av att inkludera studenters åsikter gällande kvalitet i högskolan (läs mer i... Läs mer »