English information

Användarinloggning

Blogginlägg av Jacob Adamowicz

10 april 2018
Det här är den andra delen av SFS bloggserie om Internationaliseringsutredningen. Läs det första inlägget här. Utredningens förslag: Att svenska lärosätens möjlighet att etablera sig utomlands ska analyseras, klargöras och vid behov stärkas. Idag är det svårt för lärosäten att etablera verksamhet i andra länder. Lärosäten är myndigheter, och... Läs mer »
09 april 2018
Internationalisering av högre utbildning är en fråga för alla studenter. Många väljer eller funderar på att läsa hela eller delar av en utbildning utomlands, men för vissa känns det steget alltför svårt. I andra länder funderar många på att resa till Sverige för att studera, men det finns väsentliga hinder för att kunna ta steget. Men framförallt... Läs mer »
09 mars 2018
Förra veckan kom äntligen konkreta förslag på hur sjukförsäkringen för studenter kan komma att förbättras i och med att första delbetänkandet av utredningen Tryggare och effektivare studier offentliggjordes. Denna veckan kom sedan beskedet att förslaget om SGI skydd för studenter kommer läggas fram som proposition till riksdagen. Vi har tidigare... Läs mer »
26 oktober 2017
Idag tog regeringen ett viktigt beslut för att göra stipendiedoktoranders situation tryggare. Stipendiedoktorander har länge stått utanför många av de trygghetssystem som gäller för andra doktorander. SFS ser mycket positivt på att regeringen har tagit situationen på allvar. Svensk forsknings omfattning ska inte bygga på att vissa grupper saknar... Läs mer »
21 september 2017
Regering efter regering väljer att bygga ut högskolan medan lärosätenas långsiktiga kvalitetsarbete får vänta. Investeringar i högre utbildning måste bygga på genomtänkta avvägningar där varken antalet utbildningsplatser eller utbildningarnas kvalitet helt hålls nere. SFS håller med om att fler bör få tillgång till högre utbildning, men vi anser... Läs mer »
20 september 2017
I morse presenterade regeringen sitt förslag till budget för 2018. De enda egentliga satsningarna på högre utbildning handlar om fler utbildningsplatser. Förslaget innehåller i övrigt inga större överraskningar som påverkar högre utbildning. Underfinansierade utbildningar förblir underfinansierade. Regeringen visar att de ser högskolepedagogik... Läs mer »
29 augusti 2017
Studenters ekonomiska trygghet är avgörande för att vi inte bara lyckas skapa ett starkt kunskapssamhälle. Det är avgörande för att vi ska lyckas skapa ett jämlikt sådant. Sveriges nuvarande och framtida studenter är värda varje satsning. Att vi kan fokusera helhjärtat på våra studier innebär i sin tur att vi alla kan ge så mycket mer tillbaka... Läs mer »
24 augusti 2017
Igår släppte SFS sin årliga bostadsrapport. Resultaten visar en ännu mer splittrad bostadsmarknad för studenter. Både den gröna listan och den röda listan växte i år. Vi visar också att tre fjärde av Sveriges campusstudenter finns i rödlistade städer. Detta innebär att en majoritet av Sveriges studenter möter en osäker bostadssituation när de... Läs mer »
16 augusti 2017
Den 10 juli tillkännagav regeringen nya regler för att förbättra villkoren för unga forskare. Från och med den 1 oktober 2017 kommer en ny typ av tidsbegränsad anställning, biträdande lektor, på 4 till 6 år att införas. Under dessa år ska forskaren få möjlighet att meritera sig inom forskning och undervisning för att vid anställningens slut kunna... Läs mer »
11 augusti 2017
Idag meddelar socialdepartementet att de vill ändra reglerna för studenters sjukpenninggrundande inkomst. Dagens system förutsätter att studenter som inte tar studielån och -bidrag aldrig blir sjuka. Enligt det nya förslaget ska studenter som tidigare har arbetat kunna få sjuk- och föräldrapenning även om de inte tar ut fullt studiemedel. SFS... Läs mer »