English information

Användarinloggning

Den 11 augusti 2017

Förslag om ytterligare förbättringar i sjukförsäkringen för studenter

Idag meddelar socialdepartementet att de vill ändra reglerna för studenters sjukpenninggrundande inkomst. Dagens system förutsätter att studenter som inte tar studielån och -bidrag aldrig blir sjuka. Enligt det nya förslaget ska studenter som tidigare har arbetat kunna få sjuk- och föräldrapenning även om de inte tar ut fullt studiemedel. SFS anser att förslaget är mycket bra.

De flesta studenter som blir sjukskrivna får en ersättning som motsvarar studiemedlet. Studenter som tidigare har arbetat har dock ett SGI-skydd. Det innebär att yrkesverksamma som börjar studera får behålla sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI), som ligger till grund för både sjukersättning och föräldrapenning. Ersättningarna blir ofta högre än för andra studenter, vilket gör SGI-skyddet till en viktig trygghet för yrkesverksamma som funderar på att börja studera. Men det gäller bara om de tar ut fullt studiemedel, alltså både bidrag och lån.

Studenter som inte tar ut fullt studiemedel gör bäst i att inte bli sjuka eller få barn. De får inget SGI-skydd och de kan heller inte få sjukpenning baserat på ett studiemedel de inte har. De får ingen ersättning alls.

Skälen till att inte ta studiemedel varierar. Vissa har redan tagit ut studiemedel i fem år innan de hunnit plugga färdigt. Andra kan ha missat kurser och måste komma ikapp för att bli studiemedelsberättigade igen. Åter andra föredrar helt enkelt att gå ner till deltid och fortsätta jobba istället för att ta lån. Totalt finns uppskattningsvis 30 000 studenter som tar inte fullt studiemedel. Många av dem har arbetat tidigare.

Socialdepartementet meddelade idag att de vill införa SGI-skydd även för studenter som inte tar ut studiemedel. Det är goda nyheter för ca 7000 av de studenter som i princip står utan sjukförsäkring idag.

Tillsammans med de förbättringar i sjukförsäkringen som aviserades i juli visar det på en viktig utveckling. Vi hoppas att det kompletteras med ett förslag på hur studenter utan vare sig SGI eller studiemedel ska kunna få sjukersättning.

Skrivet av:
Fd. Ordförande SFS 18/19

Kommentarer