English information

Användarinloggning

Den 21 mars 2012

"Hög tid för Swedbank att skrota bostadsbidraget i sin studentbudget"

Swedbank fortsätter att vilseleda 300.000 studenter genom att räkna in bostadsbidraget i sin studentbudget

Varje vår släpps det i regel två studentbudgetar. SFS är alltid först ut med SFS Studentbudget i mitten av februari och Swedbank presenterar alltid sin i mitten av mars. Swedbanks rubrik i år är ”Svårt att få ihop studentbudgeten utan bostadsbidrag” och det sammanfattar i stort Swedbanks studentbudget.  Det är även SFS främsta kritik.

Swedbank utgår från att studenten är en ensamstående student yngre än 29år SFS utgår från ett uträknat genomsnitt på en student mellan 18-60. Det ska dock påpekas att omkostnaderna för levendet för ett ensamhushåll inom grupperna 18-60 inte skiljer sig nämnvärt åt enligt konsumentverket siffror. De stora skillnaderna kan ses mellan kvinnor och män.

Det finns några markanta skillnader mellan SFS och Swedbanks siffror. Det uppenbara är att de räknar in bostadsbidraget i studentbudgeten som kan uppgå till 1000kr/mån. Det är bara ca 20% av studenterna som har möjlighet att få bostadsbidrag, dessutom är inkomstgränsen väldigt låga, vilket medför att det alltid är en risk för studenter att ansöka om bostadsbidrag, då det helt enkelt är lätt att få återbetalningskrav. Detta påpekar även Swedbank insiktsfullt i sitt pressmeddelande.

När det gäller de faktiska siffrorna i budgeten är det framförallt matkostnaderna som sticker ut. Swedbank räknar på ”Mat inkl. kårlunch” för nästan 2980kr/mån och SFS räknar på 1925kr/mån med matlåda. Swedbanks post för Övriga nödvändigt dvs försäkringar, lokala resor, delad tidning, telefon, förbrukningsvaror och betaltjänster är på endast 890/mån. Bara ett genomsnittligt lokaltrafikkort i Sverige kostar 500kr enligt Konsumentverket. Denna post kan som helhet tyckas vara påtagligt underdimensionerad.

SFS välkomnar att flera parter intresserar sig för studenters ekonomi. Vad som är en students egentliga kostnader och vad de olika posterna i en studentbudget ska innehålla kommer det troligen även i fortsättningen vara en oenighet om. Vi vet också att det är fler än SFS och Swedbank som har åsikter om detta men den debatten välkomnar vi. Däremot är det hög tid för Swedbank att skrota bostadsbidraget i sin studentbudget, för det vilseleder studenterna.

 

Kommentarer