English information

Användarinloggning

Den 13 februari 2014

Möte med Maria Arnholm

I tisdags träffade jag, Erik Arroy och SFS politiska sekreterare, jämställdhetsminister tillika biträdande utbildningsminister Maria Arnholm. Mötet berörde både socialförsäkringsfrågan, studiemedlet och ojämställdhetsproblematiken i högskolan.  Mer specifikt diskuterades frågorna om studerandes otrygga situation kopplat till de undermåliga socialförsäkringarna för studerande. Särskilt frågan om den obefintliga möjligheten att vara deltidssjukskriven. SFS menar att det är oerhört oroväckande att arbetet inom den parlamentariska socialförsäkringsutredningen (PSFU) verkar gå i träda. Oförmågan att skapa politiska överenskommelser spiller i slutändan över på enskilda studenter och deras sociala tillvaro. Att öppna upp möjligheten att vara deltidssjukskriven är väldigt viktigt, en bild som Arnholm delar.

Ett givet samtalsämne med jämställdhetsministern var ojämställdhet inom högskolan både gällande strukturella problem kring anställda men även skillnaderna mellan de studerande. Regeringen har gjort satsningar på en mer jämställd akademi och Maria Arnholm ser det som en fortsatt viktig fråga. Därtill är resultaten som CSN lyft fram om skillnader mellan studerande kvinnor och mäns hälsa också oroväckande. Situationen för studerande speglar en generell utveckling i samhället och SFS delar Arnholms bild att det är svårt med specifika åtgärder för enskilda grupper. Insatser som diskuterades var bättre förutsättningar för studenthälsan så att samtliga studerande ska ha samma tillgång till deras verksamhet. Studenthälsan ska vara ett viktigt stöd för de studerande.

Självklart lyftes även studiemedlet till diskussion. SFS studentbudget som släpptes februari 2013 visade att studiemedlet för första gången bestod av mindre(!) än en tredjedel bidrag. Studiemedlet är utformat för att vara ett stöd för alla att kunna studera oavsett bakgrund. En stor lånedel riskerar däremot att exkludera personer från studier på grund av låg lånebenägenhet och på så sätt motverka syftet med studiemedlet. SFS anser att studiemedlet ska uppgå till 50 procent lån och 50 procent bidrag men ser positivt på den uttalade ambition som funnits tidigare, att studiemedlet ska bestå av 60 procent lån och 40 procent bidrag. Det är såklart en kostnads- och prioriteringsfråga vilket Arnholm var tydlig med. SFS menar att en satsning måste göras på bidraget och att allt är bättre än dagens situation. SFS studentbudget släpps i slutet av februari, håll utkik efter de nya siffrorna!

Mötet med Arnholm och hennes sakkunniga var både intressant och givande. Vi upplever att det finns en lyhördhet och ett intresse för hur studenterna ser på allt ifrån studiemedel till socialförsäkringar. Det är något som vi tar med oss i vårt fortsatta arbete.

Skrivet av:
fd. vice ordförande SFS (2012-2014)