English information

Användarinloggning

Den 06 maj 2014

Rapport från årsmötet för European Students' Union

Efter en intensiv vecka i Bratislava och Wien har nu SFS delegation bestående av mig, Rebecka Stenkvist, Christoffer Ivarsson och Yasmin Hussein, kommit hem från European Students’ Unions (ESU) årsmöte och konferens. Seminariet var inriktat mot studenters mobilitet och diskuterade många olika hinder för mobilitet idag. Bland annat höll jag i en workshop om den Nordiska överenskommelsen som egentligen innebär att de nordiska länderna betalar till Danmark för en obalanserad mobilitet, alltså att Danmark skickar ut fler studenter än de tar emot. Problemet i avtalet är att det inte finns incitament för att arbeta med att skapa en balans mellan in- och utresande studenter. Däremot finns risken att även nordiska studenter skulle behöva betala studieavgifter i Danmark om avtalet inte fanns på plats. Resultatet av seminariet kommer vara en del av det mobilitetesprojekt som den Österrikiska studentorganisationen, ÖH, och den Slovakiska studentorganisationen, ŠRVŠ, arbetar med.

Under den senare delen av veckan hölls ESU:s årsmöte i Wien. På mötet skulle ett policydokument om Bolognaprocessen beslutas om samt några tillägg till ett policydokument om kvalitet i högre utbildning som antogs förra året. Bolognaprocessen har varit viktig för högre utbildning inom European Higher Education Area (EHEA) och går nu in i en viktig och spännande fas med bland annat ministerkonferens om ett år där det är centralt att ESU har tydliga ställningstaganden om utvecklingen av Bolognaprocessen. Vi är nöjda med de policydokument som arbetats fram och som fastställdes i helgen.

Den stora händelsen det här mötet har varit valet till nytt presidium och verkställande utskott (EC) i ESU, totalt skulle tio personer väljas för att leda det europeiska påverkansarbetet nästa år. SFS har tidigare under våren nominerat Elisabeth Gehrke till ordförande. Hon har tidigare varit engagerad i Lund, varit vice ordförande för SFS och under innevarande verksamhetsår är hon vice ordförande för ESU. Att få Gehrke vald samt att arbeta för ett presidium och EC med rätt sammansättning har varit högsta prioritet. Samtliga kandidater utfrågades i torsdags och valet genomfördes i fredags. Det resultat som presenterades i fredags kväll är oerhört glädjande och något SFS arbetat hårt med inför och under årsmötet.

Vi vill rikta ett stort grattis till det nyvalda presidiet Elisabeth Gehrke (SFS, ordförande), Fernando M. Galán Palomares (CREUP, vice ordförande) och Erin Nordal (NSO, vice ordförande).
Men även till det nyvalda verkställande utskottet, Blazhe Todorovski (Makedonien), Maksim Milto (Litauen), Cat O’Driscoll (Irland), Karolina Pietkiewicz (Polen), Lea Meister (Schweiz), Tiago Estêvão Martins (Portugal) och Tijana Isoski (Serbien).

Skrivet av:
fd. vice ordförande SFS (2012-2014)