English information

Användarinloggning

Den 13 mars 2014

Regelseger för internationella studenter och doktorander

I dag tar regeringen och miljöpartiet beslut om en lagrådsremiss om ändrade migrationsregler. Studentrörelsen har länge kämpat för att förbättra villkoren för internationella studenter och forskarstuderande. Nu ser vi att SFS och SFS doktorandkommittés arbete har gjort avtryck i regeringens proposition.

SFS har tidigare föreslagit att studenter och forskarstuderande ska ha möjlighet att stanna kvar i Sverige i sex månader efter avslutad utbildning. I fjol lanserade Europeiska kommissionen ett förslag där de går ännu längre och föreslår att studenter och doktorander får stanna kvar i 12 månader. En förändring av migrationsreglerna är av största betydelse för att de som studerar här ska kunna söka jobb och fortsätta bidra till landets utveckling. Samtidigt behåller vi den kompetens vi utbildat i landet.

Nuvarande migrationsregler slår särskilt hårt mot forskarstuderande. De arbetar under flera år på svenska högskolor men får enbart ett studentvisum och inte ett arbetsvisum. En person som får uppehållstillstånd för arbete har goda möjligheter att beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige ­efter fyra år i landet. Den möjligheten finns däremot inte för doktorander med ett studentvisum.

I praktiken betyder det att en doktorand som har arbetat vid ett svenskt universitet och bidragit till svensk forskning under flera års tid har sämre möjligheter att få stanna i Sverige än en person som får uppehållstillstånd för arbete. Det rimmar oerhört illa med ambitionen att locka välutbildade forskare till Sverige och att höja internationaliseringen i högre utbildning.

SOU
Bild: För tre år sedan uppmärksammade SFS problemen med migrationsreglerna för internationella studenter och doktorander.

Migrationsreglerna påverkar även medföljande partners som inte får rätt till något arbetstillstånd. Den medföljande kan då inte bidra till försörjning under vistelsen i Sverige till skillnad från medföljande till arbetskraftsinvandrare med arbetsvisum.  Det är orimligt att diskriminera studenter, doktorander och deras anhöriga. Medföljande anhöriga måste också få möjlighet att arbeta.

I den utredning från 2011 som ligger till grund för regeringens proposition finns flera förslag som skulle lösa många av de internationella studenternas och doktorandernas orimliga situation. Det är på tiden att regeringen tillsammans med miljöpartiet visar att de tar ansvar för svensk utbildning och visar att de har viljan att behålla internationell kompetens i Sverige.  Vi och Sveriges internationella studenter - och doktorander ser fram emot den 1:a juni, då de nya migrationsreglerna förhoppningsvis träder i kraft!

Skrivet av:
fd. vice ordförande SFS (2012-2014)