English information

Användarinloggning

Den 13 mars 2014

SFS kommentarer på CSN:s rapport ”Studerandes ekonomiska och sociala situation 2013”

I dag har CSN släppt rapporten ”Studerandes ekonomiska och sociala situation 2013”. Rapporten är ett bra verktyg för SFS och andra och ger kontinuerlig kunskap om studerandes ekonomiska och sociala situation, helt enkelt deras trygghet. Föregående rapport som släpptes 2012 visade på tydliga skillnader mellan studerande kvinnors och mäns hälsa. En situation som SFS poängterade och CSN fick ett regeringsuppdrag att genomföra en djupstudie kring.

I årets rapport återfinns skillnaden i hälsa mellan kvinnor och män. Det är även tydligt att studenter med barn har en mer pressad situation så väl ekonomiskt som socialt under studietiden än studenter utan barn. De punkter SFS ser som viktigast med tillhörande kommentarer finns i bifogad pdf.

Skrivet av:
fd. vice ordförande SFS (2012-2014)

Bifogade filer

SFS kommentarer på CSN:s rapport ”Studer...
studerandes_ekonomiska_och_sociala_situation_2013_pdf.pdf