English information

Användarinloggning

Den 22 februari 2013

SFS sammanfattar uppmärksamheten kring årets studentbudget

Igår släppte vi årets studentbudget, vilket vi hoppas inte har undgått någon. Tidigt igår var jag med i Gomorron Sverige och presenterade rapporten och pratade om studenternas situation. Vår ordförande Erik Arroy pratade om studentbudgeten i SVT Rapports morgonsändningP3 Nyheter intervjuade mig och rapporterade från tidig morgon och följde upp nyheten under hela dagen. De som har morgontidning kunde läsa en artikel om studenters ekonomi i Dagens Nyheter till morgonkaffet. Under resten av dagen spred sig nyheten som en löpeld och budgeten förekom i över 70 artiklar och annan media under dagen. Diskussionen på sociala medier har också varit intensiv. 

Det är kul och viktigt att studentbudgeten får så stor uppmärksamhet. Årets budget visar att studenter går back 759 kr i månaden när vi bara räknar de mest grundläggande utgifterna. Kostnader för hälso- och sjukvård, glasögon och andra oförutsedda utgifter räknas till exempel inte med. Att studiemedlet inte räcker till är ingen nyhet. CSN:s senaste undersökning om studenternas sociala och ekonomiska situation visar att två tredjedelar av Sveriges studenter känner att studiemedlet inte räcker. Regeringen måste ta sitt ansvar för studiemedlets utveckling!

SFS vill se en höjning av studiemedlet på minst 800 kr för att täcka studenternas faktiska utgifter. Denna höjning måste ske på bidragsdelen för att skapa en jämnare fördelning mellan lån och bidrag för att på så sätt öka attraktionskraften i studiemedlet och minska lånebördan för enskilda studenter.

När studenter går minus 759 kr per månad innebär det en ökad ekonomisk press. Det leder till att många studenter känner sig tvingade att arbeta vid sidan av sina studier för att klara sina utgifter. Vi anser att arbete vid sidan av studierna ska vara en möjlighet och inte krav. Heltidsstudier måste trots allt vara heltidsstudier! Den ekonomiska pressen och behovet av att balansera mellan studier och arbete leder i många fall till en stressad situation och vi vet att stressen riskerar att ge effekter på individens hälsa. Ett studiemedel som täcker studenternas utgifter fyller med andra ord en oerhört viktig funktion i vårt samhälle!

SFS räknar, som många andra aktörer, på det faktiska studiemedel som studenter får från CSN varje månad. En summa som uppgår till 9 024 kr. Under vårterminen 2013 erhåller studenter 45 120 kr i fullt lån och bidrag vilket utslaget på 20 veckor blir 2 256 kr per vecka och således 9 024 kr per 4 veckor. På detta sätt räknar även CSN  i sina redovisningar. Att vi valt att räkna så är för att det är det studiemedel som studenter erhåller och därmed har att täcka sina kostnader med en genomsnittlig månad. Vi väljer även aktivt att inte räkna med bostadsbidraget då en stor del av Sveriges studenter inte har rätt till bidraget samt att studiemedlet måste vara på en sådan nivå att det ska täcka studenternas grundläggande utgifter utan något kompletterande bidrag. Utbildningsdepartementet gör en annan beräkning av studiemedlet men den beräkningen ger en felaktig bild av hur studenters ekonomiska situation ser ut och hur mycket studenterna har att röra sig med vid varje utbetalning.

Nu är det ett år tills vi presenterar Studentbudget 2014. Då hoppas vi på att kunna ge Sveriges studenter ett gladare besked. Men det är politikernas ansvar att ta studenternas svåra ekonomiska situation på allvar om avsikten är att högre utbildning ska vara attraktiv och ett möjligt alternativ för alla.

Skrivet av:
fd. vice ordförande SFS (2012-2014)