English information

Användarinloggning

Den 30 januari 2019

SFS syn på Internationaliseringsutredningen

SFS har vid olika tillfällen kommenterat Internationaliseringsutredningen under utredningens gång. Under våren 2018 kommenterade vi delbetänkande i en serie blogginlägg, och i slutet av året kom utredningens slutbetänkade. Här samlar vi allt material på ett ställe.

Det första blogginlägget tog upp problemen kring uppehållstillstånd. Om ansökningsprocessen är för krånglig och långsam finns en risk att utländska studenter väljer andra länder än Sverige. På detta område har det hänt en del senare under året, inte minst på grund av att det svenska systemet måste anpassas till EU:s student och forskar-direktiv. SFS skrev ett remissvar om förslaget till hur anpassningen ska se ut.

Det andra blogginlägget handlade om utlandsetablering, alltså möjligheten för svenska lärosäten att etablera filialer utomlands men också för utländska lärosäten att etablera sig i Sverige.

Det tredje blogginlägget handlade om internationalisering av utbildningar i Sverige, framförallt utredningens förslag att alla högskoleutbildningar ska innehålla en internationell dimension. Inlägget tog också ett lite bredare grepp om värdet och behovet av internationalisering.

Det fjärde blogginlägget handlade om språkregler, närmare bestämt utredningens förslag att lärosäten inte borde begränsas av samma språkregler som andra myndigheter utan bör få större möjligheter att använda engelska eller andraspråk utöver svenska i samband med beslutsfattande.

Sista delen i serien handlade om utredningens förslag till studentorganisationer. Det handlade om vad kårerna kan göra och uppmuntrade till samarbete med lärosätena. Men snuddade också vid en del frågor som skulle komma att utvecklas i utredningens senare del.

I slutbetänkandet tar utredningen också upp problemet med att studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz behöver betala avgifter för att studera vid svenska lärosäten. SFS kommenterade det i en debattartikel, med kravet att studieavgifterna avskaffas.

I slutbetänkandet finns också förslag om hur internationella studenter kan få mer inflytande i utbildningen, bland annat genom att ge utbytesstudenter en starkare status som fullvärdiga studenter vid det svenska lärosätet. För SFS har detta varit en viktig fråga och det togs upp i ytterligare ett blogginlägg, om internationella studenter och studentinflytande.

I skrivandets stund är slutbetänkandet ute på remiss. Så snart SFS har lämnat in sitt remissvar kommer det att länkas här.

 

Skrivet av:
Fd. Vice ordförande 18/19

Kommentarer