English information

Användarinloggning

Den 16 augusti 2017

Sommarens satsningar på nydisputerade

Den 10 juli tillkännagav regeringen nya regler för att förbättra villkoren för unga forskare.

Från och med den 1 oktober 2017 kommer en ny typ av tidsbegränsad anställning, biträdande lektor, på 4 till 6 år att införas. Under dessa år ska forskaren få möjlighet att meritera sig inom forskning och undervisning för att vid anställningens slut kunna uppfylla kraven för att kunna tillsvidareanställas som lektor.

Den nya meriteringstjänsten kommer att innebära minskade möjligheter att stapla visstidsanställning på visstidsanställning.

Sveriges förenade studentkårer är gläds av att regeringen uppmärksammar otryggheten för nydisputerade forskare.

Villkoren för nydisputerade forskare har länge präglats av osäkra anställningar. Enligt Doktorandspegeln som Universitetskanslerämbetet tar fram var en tredjedel av doktoranderna oroliga för arbetslöshet efter disputation och nästan hälften var osäkra på om de hade stöd från sin utbildningsinstitution för en fortsatt forskningskarriär. Att en så stor del av Sveriges doktorander känner oro och tvivel inför sina möjligheter att fortsätta inom akademin försvagar Sverige som kunskapsnation.

Att välja en akademisk karriär har för många människor inneburit att förlika sig med tillfälliga och otrygga anställningar. Liksom regeringen tror Sveriges förenade studentkårer inte att den otryggheten ger förutsättningar för bra forskning och god pedagogik.

De nya reglerna för biträdande lektorer kommer sannolikt att skapa större trygghet på den akademiska arbetsmarknaden för unga forskare. Ändå är vägen till en fast anställning fortfarande lång inom akademin. 

 

Skrivet av:
Fd. Ordförande SFS 18/19
Skrivet av:
Ordförande SFS doktorandkommitté

Kommentarer