English information

Användarinloggning

Den 01 mars 2017

Studenter går back -326 kr varje månad visar “SFS studentbudget 2017”

Idag släpps “SFS studentbudget 2017” och den bekräftar vad vi sagt i många år: Studiemedlet är för lågt och måste höjas. Studenter går back -326 kr varje månad + alla dolda kostnader.

Vi har under många år släppt studentbudgeten för att synliggöra att studiemedlet är för lågt. Förutom en månadsbudget lyfter vi i år även fram exempel på dolda kostnader, varierande boendekostnader och att många studenter behöver jobba extra.

Vi är väl medvetna om att beräkningarna som vi gjort i månadsbudgeten bygger på genomsnitt. I själva verket är studenters ekonomi väldigt varierad, beroende på bland annat studieort och dolda kostnader inom utbildningen. Men “SFS studentbudget 2017” ger dock en trovärdig bild av vardagen för många studenter och vi kan konstatera att när studiemedlet inte går att leva på är högre utbildning inte möjligt för alla.

Våra åsikter till ansvarig minister Anna Ekström är tydliga: Höj studiemedlet - öka bidraget för att främja breddad rekrytering och ett hundraprocentigt deltagande!

Vi hoppas att ministern vill träffa oss under ett möte för att diskutera studiemedlet och situationen för landets studenter och landets framtida studenter.

 

Caroline Sundberg, ordförande

 

Ladda ner PDF: “SFS studentbudget 2017”

 

Info om materialet

"SFS studentbudget 2017” är en sammanställning av en genomsnittlig students omkostnader under en månad. I beräkningarna förutsätts att studenten inte har några funktionsvariationer eller sjukdomar som innebär extra utgifter för till exempel hjälpmedel eller mediciner. Alla hushållskostnader ingår inte i beräkningarna. Till exempel ingår inte kostnader för övriga resor, hälso- och sjukvård, glasögon, presenter, semester, kalas, alkohol, tobak och spel. SFS har släppt en studentbudget varje år sedan 2006.

 

 

 

 


Skrivet av:
Fd. ordförande (15/16 och 16/17)