English information

Användarinloggning

Förbjudet att bestraffa

Det är förbjudet för lärosätet att bestraffa eller utsätta den som har anmält högskolan eller universitet för diskriminering. Bestraffning eller repressalier kan till exempel vara sämre betyg eller trakasserier i undervisningen. Detsamma gäller ifall någon anmäler lärosätet för att inte arbeta förebyggande mot diskriminering som lagen kräver.Anmäl till diskrimineringsombudsmannen ifall bestraffning eller repressalier uppkommer.