English information

Användarinloggning

Förtroendevalda
Här hittar du en lista över SFS förtroendevalda.

SFS presidium 2016/2017
SFS ordförande och vice ordförande är förtroendevalda på ett år och väljs av SFS fullmäktige. SFS presidium är arvoderade på heltid och arbetar tillsammans med organisationens personal på kansliet i Stockholm. Presidiets uppgift är att företräda organisationen nationellt och internationellt, att leda styrelsens arbete samt att arbetsleda kanslichefen.

Caroline Sundberg - ordförande & Charlotta Tjärdahl - vice ordförande

Caroline Sundberg

 

SFS styrelse 2016/2017

Ebba Jacobsson, Göta studentkår

Sofia Nordling, Göta studentkår

Pooyan Masarat, Örebro studentkår

Max Stenberg, Uppsala studentkår

Amanda Söderberg, Dalarnas studentkår

Patrik Norrman, Studentkåren vid konstnärliga fakulteten i Malmö

Angelica Fors, Chalmers studentkår

Filippa De Laval, Teknologkåren vid LTH    

Samuel Sörensson, Blekinge Studentkår

Jakob Allanson, Studentkåren Malmö

Johan Borre, tjänstgörande suppleant

 

Cecilia Lundström Hägglund, Dalarnas studentkår (entledigad från uppdraget på egen begäran)

Alina Semiletova, Stockholms universitets studentkår (entledigad från uppdraget på egen begäran)

 

SFS doktorandkommitte 2016/2017

Fredrik Lindeberg (Linköpings universitet), ordförande 

Houman Sadri (Göteborgs universitet), vice ordförande

Elisabeth Lång (Linköpings universitet), sekreterare

 Johan Gärdebo (KTH)

Linn Persson (Göteborgs universitet)

Karin Boson (Göteborgs universitet)

Aziza al Ghafri (KTH)

Maria Ekström (Chalmers) 

 

Senast uppdaterad: 2016-11-21

Kontaktperson

Caroline Sundberg
Fd. ordförande (15/16 och 16/17)
Tel: 08-545 701 05
Mob: 070-545 70 45
Skicka e-post
Charlotta Tjärdahl
Ordförande
Tel: 08-545 701 05
Mob: 070-545 70 45
Skicka e-post