English information

Användarinloggning

Förtroendevalda

SFS presidium 2018/2019
SFS ordförande och vice ordförande är förtroendevalda på ett år och väljs av SFS fullmäktige. SFS presidium är arvoderade på heltid och arbetar tillsammans med organisationens personal på kansliet i Stockholm. Presidiets uppgift är att företräda organisationen nationellt och internationellt, att leda styrelsens arbete samt att arbetsleda kanslichefen.

Jacob Adamowicz - ordförande

Daniel Lindblom - vice ordförande

Styrelsen 2018/2019

  • Ellinor Alvesson
  • Johannes Henriksson
  • Matilda Strömberg
  • Oskar Mattsson Wiik
  • Patrik Henriksson
  • Sofia Löfberg
  • Micaela Janatuinen
  • Simon Edström
  • Linus Theorell

Kontaktperson

Daniel Lindblom
Vice ordförande
Tel: 070-545 75 57
Skicka e-post
Jacob Adamowicz
Ordförande
Mob: 070-545 70 45
Skicka e-post