English information

Användarinloggning

Förtroendevalda

SFS presidium 2016/2017
SFS ordförande och vice ordförande är förtroendevalda på ett år och väljs av SFS fullmäktige. SFS presidium är arvoderade på heltid och arbetar tillsammans med organisationens personal på kansliet i Stockholm. Presidiets uppgift är att företräda organisationen nationellt och internationellt, att leda styrelsens arbete samt att arbetsleda kanslichefen.

Charlotta Tjärdahl - ordförande & Jacob Adamowicz - vice ordförande

 

SFS styrelse 2017/2018

Angelica Gylling

Carolina Kaspersson

Ellinor Alvesson

Johannes Henriksson

Markus Niemi

Matilda Strömberg

Patrik Henriksson

Paul Borenberg

Sarah Aldenstig

Sofia Löfberg

Tom Edoff

Alexander Persson, tjänstgörande suppleant

Oskar Wiik, tjänstgörande suppleant

 

Ann-Catrin Wells (entledigad från uppdraget på egen begäran)

Josephine Allheim (entledigad från uppdraget på egen begäran)

 

 

Senast uppdaterad: 2017-08-21

Kontaktperson

Jacob Adamowicz
Vice ordförande
Mob: 070-545 75 57
Skicka e-post
Charlotta Tjärdahl
Ordförande
Tel: 08-545 701 05
Mob: 070-545 70 45
Skicka e-post