English information

Användarinloggning

Frågor & svar om boken

Varför släpper SFS en bok om tillgänglighet?
10 tips för tillgänglighet ges ut som en del av ett Arvsfondenprojekt som heter Så funkar det. Så funkar det är SFS satsning på tillgänglighet. Satsningen har pågått sedan 2011.

Berätta mer om SFS satsning på tillgänglighet!
SFS satsning Så funkar det har som mål att garantera ett tillgängligt studentinflytande. Kunskap ska höjas, normer brytas och attityder utmanas. Alla ska kunna bli aktiva i kåren oavsett funktionalitet. Med bättre kunskap och fler studenter med funktionsnedsättning som är aktiva kan studentkårerna bli ännu starkare i sitt studentinflytande och bli en kraft att räkna med i att skapa en högskola för alla.

Och det här gäller alla organisationer och föreningar - genom att tänka tillgängligt öppnar ni organisationen för fler potentiella medlemmar och ökar kvaliteten på arbetet i hela organisationen. Så funkar det drivs av SFS tillsammans med Sensus. Satsningen genomförs med stöd av medel ur Allmänna arvsfonden och pågick till och med våren 2014.

Varför är det viktigt för studentkårer med tillgänglighet?
Att vara tillgänglig för studenter med funktionsnedsättningar innebär att vara tillgänglig för alla – oavsett funktionalitet. Att bredda normer, lära sig om diskriminering och vara tydligare i kårens budskap och information gynnar alla nuvarande och blivande kåraktiva.

Att vara otillgänglig innebär att vara en odemokratisk organisation. Antalet studenter med funktionsnedsättning ökar stadigt på landets högskolor och universitet. Att inte vara inkluderande och representera hela studentpopulationen betyder att man har ett demokratiskt underskott.

Studentkårerna är en demokratisk kraft för ett universitet för alla. En förutsättning för att kunna stå upp för alla studenter är att förstå hur diskriminering, funktionshinder och tillgänglighet ser ut på högskolan. För att kunna påverka är det alltid bra att föregå med gott exempel och leva som en lär.

Hur har boken tagits fram?
Under ett år har vi haft fem stycken så kallade Så funkar det-kårer. Det har varit Göta studentkår, Kristianstad studentkår, Stockholms universitets studentkår, Mälardalens studentkår och Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola (TLTH).

Alla Så funkar det-kårer har jobbat med metodutveckling för att göra kåren mer tillgänglig för studenter med funktionsnedsättningar. När Så funkar det-kårernas arbete var slutfört började projektledare Åsa Gustafsson i början av året att skriva på bokmanuset till 10 tips för tillgänglighet. Så funkar det har också haft en referensgrupp bestående av personer från olika organisationer. Vilka organisationer det är hittar du under rubriken SFS vill tacka.

SFS vill tacka:
Referensgruppen
, vilken bestod av personer från Hörselskadades riksförbund, Unga Allergiker, Unga Hörselskadade, Unga Synskadade, Riksförbundet Attention, Lika Villkor på Linköpings Universitet.

Så funkar det-kårerna och deras projektledare: Katarina Hylander, Göta studentkår, Göteborgs Universitet, Gisela Janis och Mahmut Shamlou, Stockholms universitets studentkår, Amanda Lindborg och Hanna Forsberg, Kristianstad studentkår, Högskolan Kristianstad, Vera Songer, Mälardalens studentkår, Mälardalens högskola, Felicia Seemann Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola Nätverket för samordnare för särskilt pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning. Ett stort tack till alla Så funkar det-kårer för er ovärderliga insats för ett mer tillgängligt studentinflytande!