English information

Användarinloggning

Hur går en anmälan till?

Det är bara personen som har upplevt att den har blivit diskriminerad som kan göra en anmälan till diskrimineringsombudsmannen.

Den som upplevt sig diskriminerad ska anmäla varför hen anser sig ha blivit diskriminerad. För att underlätta utredningen och nå en fällande dom är det bra att dokumentera händelserna så fort som möjligt efter att de har hänt. Som studentkår kan ni hjälpa till med dokumentationen när en student som har blivit diskriminerad kontaktar er. Skriv anteckningar och spara kommunikation som ni har haft via email. Dokumentation och information om ärendet kan användas som bevisning i ärendet.

Gör anmälan till diskrimineringsombudsmannen så fort som möjligt. Ju längre tiden går från händelsen till att anmälan kommer in, desto svårare blir det för diskrimineringsombudsmannen att utreda om det förekommit diskriminering. Diskrimineringsombudsmannen brukar inte utreda händelser som hänt för mer än två år sedan.