English information

Användarinloggning

Komit - SFS internationella kommitté

(Information på svenska finns nedan.)

SFS is a member of the European Students’ Union (ESU), an umbrella organisation with 47 members. ESU represents 11 million students who come from 39 countries in the European Higher Education Area. ESU's mission is to represent, secure and reinforce students’ educational, political and social rights. ESU strives for sustainable, accessible and excellent higher education in Europe. More information about ESU can be accessed here. Komit represents SFS in ESU, through board meetings and the membership meetings European Students’ Convention. Both are held twice a year. The European Students’ Convention is preparatory to the board meetings. 

Komit also represents SFS in Nordiskt Ordförande Möte (NOM). NOM is made up by representatives from Finland, Denmark, Norway, Island, Estonia, Lithuania, Latvia, The Faroe Island, and Greenland.

The key focus at NOM meetings is shared issues in regard to the Nordic and Baltic countries. NOM is also a forum for sharing knowledge. 

In Sweden, Komit represents SFS on a national level, in discussions concerning the implementation and advocacy of international student issues. 

The four members of Komit are elected by the SFS board. One of these members also hold the chairmanship or vice chairmanship of SFS. The mandate period for Komit members is two years that are overlapping.

Komit’s main focus is to advice SFS chairmembers and members of the board in international student issues. SFS statutes and policies guide Komit.

These are the Komit members of the fiscal year 2019/2020:

Matilda Strömberg, chairperson (2019/2020), Matilda Ninasdotter Holmström (2018/2020), Patrik Henriksson (2019/2021) and Karin Bohman (2019/2020).

Komit’s work can be monitored on Team Engine through international reports to the SFS board.

If you have any questions, please contact Komit at komit@sfs.se

 

Information på svenska

SFS är medlemsorganisation i European Students’ Union (ESU) som är en paraplyorganisation med 47 medlemmar som representerar ca 11 miljoner studenter från 39 av länderna inom European Higher Education Area. ESU:s uppdrag är att representera, försvara och stärka studenters utbildning, demokratiska, politiska och socialarättigheter. ESU strävar efter hållbar, tillgänglig och god högre utbildning i Europa. Mer information om ESU går att läsa här. Komit är precis som medlemskårerna i SFS, representanter för SFS i ESU. Detta genom ESU:s två beslutsmöten (Board Meeting) årligen samt två medlemsmöten (European Studnets’ Convention).

Utöver ESU sammanhang representerar Komit SFS på Nordiskt Ordförande Möte (NOM). NOM består av medlemsorganisationer från Finland, Danmark, Norge, Island, Estland, Lettland, Litauen, Färöarna och Grönland. NOM är ett nätverk och under mötena diskuteras framförallt gemensamma frågor för de nordiska och baltiska länderna samt möjliga lösningar. NOM fungerar också som en plattform för kunskapsutbyte.

Komit representerar även SFS i Sverige på nationell nivå i diskussioner kring implementering och påverkans av internationella studentpolitiska frågor

Komit utses av styrelsen och består av fyra ledamöter vara av en presidial. Mandatperioden är tvåårig och överlappande. Komit syfte är att vara ett rådgivande organ till SFS presidium och styrelse i de internationella studentfrågorna. Komittéen driver studentpolitiska frågor i enlighet med SFS principprogram och politiska ställningstaganden.  

Ledamöter i Komit verksamhetsåret 2019/2020 är:
Matilda Strömberg, ordförande (2019/2020), Matilda Ninasdotter Holmström (2018/2020), Patrik Henriksson (2019/2021) och Karin Bohman (2019/2020).

Komits arbete går att följa genom de internationella rapporterna till styrelsen på Team Engine (peka). I rapporterna finns allt från kommande evenemang till slutrapportering från de evenemang som Komit har närvarat på och representerat SFS.

Har du en fråga eller fundering till Komit nås hela kommittén på komit@sfs.se

 

Kontaktperson

Matilda Strömberg
Ordförande
Tel: 070 545 70 45
Skicka e-post