English information

Användarinloggning

Jobba hos SFS

Här hittar du eventuella lediga tjänster på SFS kansli.

Arbetet på SFS är utmanande och spännande med stark anknytning till vad som händer såväl i vår omvärld som i svensk inrikespolitik. Vi arbetar proaktivt med professionella metoder för att påverka i de frågor som rör den högre utbildningen och studenters situation.

SFS har två heltidsarvoderade förtroendevalda och en styrelse som företräder organisationen i det politiska arbetet. Kansliet ger dem stöd och består idag av fyra anställda som verkar som politisk sekreterare, press- och kommunikationsansvarig, organisationssekreterare och kanslichef. Det är en dynamisk arbetsplats där det ställs stora krav på flexibilitet, initiativförmåga och samarbete.

SFS eftersträvar ett jämställt kansli där mångfald råder. Mångfald är för SFS när alla har lika möjligheter och när människors olikheter är representerade, erkända och bejakade.

Kansliet ligger på Medborgarplatsen 3 (ovanpå Söderhallarna) i Stockholm.

Just nu söker vi

För närvarande finns inga lediga tjänster hos SFS.