English information

Användarinloggning

Gävle blir Årets Studentstad 2017/2018!

Gävle är en stad som utmärker sig genom sitt proaktiva arbete med bland annat studentinflytande. Årets Studentstad offentliggjordes under en presskonferens i Gävle under onsdagen den 26:e april 2017.

Sveriges förenade studentkårer (SFS) har sedan 1999 utsett Årets Studentstad och i år går den prestigefyllda utmärkelsen till Gävle.

Utmärkelsen ges till en stad som aktivt arbetar för att främja studenters situation och leverne. I Gävle arbetar stad, studentkår och lärosäte gemensamt för att förbättra studenternas inflytande och förutsättningar.

”Gävle visar att de prioriterar studenterna, och även planerar att fortsätta med det. Det ger hopp och tillit för Gävlestudenternas situation och framtid.” - Caroline Sundberg, ordförande för SFS.

Förra året var det Linköping som blev tilldelade Årets Studentstadsutmärkelse och året dessförinnan var det Uppsala. I år var det tuff konkurrens, men Gävle visade på goda initiativ och vann!

”Att 17 000 studenter som är engagerade och har många idéer väljer Högskolan i Gävle har stor effekt för vår stad. Vi jobbar i en nära dialog för att utveckla studentstaden Gävle ännu mer. Att Gävle nu har utsetts till Årets Studentstad gör mig riktigt stolt, studenterna är viktiga för oss” - säger kommunalråd Helene Åkerlind (L).

I motiveringen från Juryn för Årets Studentstad 2017/2018 framgår det att Gävle är en studentstad som tänker framåt, proaktivt och jobbar med saker som uppstår i nuet. De har kommit långt i sitt arbete och är själva medvetna om samt planerar att ta tag i viktiga utvecklingsområden.

Grattis Gävle!