English information

Användarinloggning

Pressmeddelande: SFS ordförande Caroline Sundberg är vald till vice ordförande i European Students’ Union!

Under torsdagseftermiddagen valdes SFS nuvarande ordförande Caroline Sundberg till vice ordförande verksamhetsåret 17/18 för European Students’ Union (ESU). Paraplyorganisationen representerar 45 nationella studentkårsorganisationer från 38 länder och företräder studenter såväl i Europa som globalt.

“Det känns fantastiskt stort och hedrande att bli vald till att representera en så diversifierad men otroligt stark rörelse. Jag ser verkligen fram emot det kommande året!” - Caroline Sundberg, ordförande SFS

Genom sina medlemmar representerar ESU cirka 15 miljoner studenter i Europa. Organisationen arbetar i relation till alla relevanta instanser, men särskilt Europeiska Unionen, Bologna Follow Up Group, Europarådet och UNESCO. Allt för att företräda studenter i syfte att förbättra deras utbildning, samt måna om studenters sociala, ekonomiska och kulturella intressen.

“Europa förändras i en negativ riktning och jag ser fram emot att arbeta för ett öppet och inkluderande Europa med en stark vetenskaplig förankring. Detta primärt genom att fortsatt arbeta för allas rätt till högre utbildning med starka stödsystem för att facilitera möjligheterna att påbörja såväl som slutföra en högre utbildning.”  - Caroline Sundberg, ordförande SFS 

Nomineringen gjordes av Carolines nuvarande organisation som har ett stort förtroende för sin ordförandes kompetens och politiska driv. SFS ser ett stort värde av att Caroline nu kommer att fortsätta sitt hårda arbete för studenter på europeisk nivå.

Utöver att Caroline Sundberg nu är vald till vice ordförande 17/18, så valdes Helge Schwitters till ordförande, och Adam Gajek till den andre posten som vice ordförande. Helge har tidigare varit aktiv i den norska nationella studentorganisationen NSO och är för nuvarande Human Rights and Solidarity coordinator i ESU. Adam har tidigare varit aktiv i den polska nationella studentorganisationen PSRP och är nuvarande ledamot i ESU:s verkställande utskott.