English information

Användarinloggning

Information från valberedningen

Information om kandidater till styrelsen och valberedningen

Följande kandidater till presidiet har inkommit till valberedningen: Jacob Adamowicz, Oscar Mattson Wiik och Daniel Lindblom. Dessa kommer intervjuas under hearingen den 18 mars.

Det har inkommit elva kandidaturer till styrelsen. Valberedningen har löpande inverjuar kandidaterna till styrelsen. På grund av teknisk problem kan ni endast hitta styrelsekandidaternas personliga brev på TeamEngine för tillfället. 

Kandidater till SFS styrelse 

 • Alexander Persson
 • Alexander Nymark
 • Ellinor Alvesson
 • Johanna Mikkelsen Strömstedt
 • Linus Theorell
 • Matilda Strömberg
 • Micaela Janatuinen
 • Patrik Henriksson
 • Simon Edström
 • Sofia Löfberg
 • Tim Djärf

Vid frågor kontakta ordf.valberedning@sfs.se