English information

Användarinloggning

SFS nya presidium är klubbat

Sveriges största studentrörelse är på plats i Gävle för sitt årsmöte SFS fullmäktige. Ambitionen är att samla studentrörelsen och vara en kraft för att påverka samhällsutvecklingen. Under invigningen under förmiddagen talade Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forkskning.  

Under mötets första dag blev Jacob Adamowicz vald till ordförande och därmed omvald för ytterligare ett år i presidiet. Han tar över posten från Charlotta Tjärdahl från och med den 1 juli 2018.  För verksamhetsåret 2018/ 2019.

- Jag är hedrad och stolt över att ha fått förnyat förtroende av Sveriges studenter, kommenterar Jacob Adamowicz. Jag ser fram emot att arbeta för studenternas bästa tillsammans med Daniel, den nya styrelsen och studentkårerna.

Under mötet valdes även Daniel Lindblom från Umeå studentkår, till vice ordförande. Han tar över posten efter Jacob Adamowicz från och med den 1 juli.

- För mig handlar SFS om att vara relevanta, säger Daniel Lindblom. Det gäller både externt och internt. Det finns inga genvägar, det är hårt arbete varje dag.

Presskontakter

Annika Lindblad Nieminen, kanslichef SFS

annika.lindblad.nieminen@sfs.se

Telefon: 08-545 701 04

Charlotta Tjärdahl ordförande SFS verksamhetsåret 2017/2018

Telefon: 070-545 70 45