English information

Användarinloggning

Pressmeddelande - Rapport om arbetsmiljöarbete publicerad

Nu har SFS publicerat rapporten om arbetsmiljöarbetet inom högre utbildning! Rapporten hittar du här!

Allt fler studenter och doktornader drabbas idag av psykisk ohälsa. Studenter drabbas oftare än andra grupper och problemen har ökat med tiden, vilket bland annat Folkhälsomyndigheten har uppmärksammat. Problemet har flera orsaker men de flesta är överens om att faktorer kopplade till själva studiesituationen spelar viktig roll. Risken för psykisk ohälsa ökar när utbildningar har brister och studenter inte ges tillräckliga förutsättningar att genomföra utbildningen.

Syftet med rapporten har varit att ge en bild av hur arbetet med studenternas arbetsmiljö är tänkt att fungera. Rapporten ger dessutom en ögonblicksbild av hur lärosäternas arbete med studenternas arbetsmiljöarbete fungerar idag. 

Nedan finner ni rapporten i sin helhet samt den enkät som skickades till studentkårerna.

Klicka på bilden eller här!

Enkäten hittas här

Vid frågor vänligen kontakta Ylva Lidin (Press och kommunikationsansvarig) på: ylva.lidin@sfs.se