English information

Användarinloggning

Nominera din stad!

Årets studentstad är en utmärkelse som har delats ut sedan 1999. Priset går till en stad som arbetar för studenteras bästa utifrån en rad olika kriterier som en jury efter inkommen nominering bedömer. I nomineringen ska ett antal områden beskrivas med max 1500 tecken. Nomineringen har stängt. 

En studentstad i samverkan
En förutsättning för en levande studentstad är god samverkan mellan lärosäte, studentkår, kommun och arbetslivet i regionen. Bland annat är verksamhetsförlagd utbildning (VFU) en viktig samverkanskomponent för många studentstäder. Beskriv kortfattat hur parterna samverkar på ett sätt som gynnar studenterna. 

En studentstad med en inkluderande studiemiljö
En ytterligare förutsättning för studier är en studiemiljö som inkluderar alla studenter. Hållbarhet, mångfald och tillgänglighet i deras breda mening samt hur den aktuella staden synliggör och arbetar för och med den heterogena studentpopulationen, är exempel på områden som är relevanta. Beskriv kortfattat hur parterna arbetat mot en inkluderande studiemiljö. 

En studentstad där studenterna har en naturlig plats
En studentstad ska kunna erbjuda en bra miljö att studera, leva och trivas i. Exempelvis krävs tillgång till bostad, transportmöjligheter och en tillgänglig tand- och sjukvård. Beskriv kortfattat hur bra förutsättningar skapas för att studenter ska kunna leva och bo i staden. 

En studentstad med ett gott studentinflytande
En studentstad ska ha ett fungerande studentinflytande på alla nivåer inom områden där beslut bereds eller beslutas som rör studenternas situation. Beskriv kortfattat hur ett starkt studentinflytande säkerställs.

Möjlighet och vilja att husera SFS fullmäktige (SFSFUM) år 2018
Varje år arrangeras SFSFUM av studentkåren(er) i en av Sveriges studentstäder. Beskriv kortfattat huruvida ni har möjlighet och vilja att husera SFSFUM 2018, samt vilken prägel studentkåren kan sätta på arrangemanget. Beskriv även vilka praktiska förutsättningar lärosätet, staden och studentkåren har för att arrangera SFSFUM 2018.

Här följer lite exempel kring de olika delarna: 

För att förstå de olika kategorierna exemplifierar vi nedan vad de olika frågorna kan söka efter. Observera att dessa endast är exempel och inte endast det vi söker.

  • Samverkan - en sak exempelvis studentkår, lärosäte, staden och arbetslivet kan samverka kring är mentorskap som kan följa studenten från lärosäte till arbetsliv. Ett ytterligare exempel kan vara en samverkan kring att förbättra situationen för nyanlända och för att samverka kring integrering.
  • Inkludering - ett exempel här kan vara hur lärosätet erbjuder stöd till studenter i behov av det. Ett annat exempel är hur den fysiska miljön är tillgänglig; både i staden och på lärosätet.
  • Studentstaden i fokus - exempelvis är goda transportmöjligheter, där studenternas inkomst är tagen i beaktan, någonting att lyfta. Likaså kan det vara relevant att lyfta hur parterna arbetar för att alla studenter ska ha tillgång till en bostad.
  • Studentinflytande - exempel på ett gott studentinflytande är en tydlighet och inkludering gällande studentrepresentationsmöjligheter, samt studenters rättigheter och skyldigheter. Ett annat exempel är att studenterna bjuds in till dialog och att det finns en transparens mellan beslutsfattare och studenterna.