English information

Användarinloggning

Allt färre lärarledda timmar - kvalitetsreform behövs nu

Idag släpper Filosofiska Fakulteternas Studentkår rapporten Tid för kvalitet, som är en undersökning av den lärarledda tiden på utbildningar vid Göteborgs universitet som studentkårens medlemmar läser. Resultatet är nedslående och visar att den lärarledda tiden har minskat under de senaste tre åren. En femtedel av utbildningarna har under fem timmar lärarledd undervisning i veckan och hela 85% har mindre än tio timmar i veckan. Samtidigt träffas representanter från Sveriges förenade studentkårer och Filosofiska Fakulteternas studentkår i Göteborg för att diskutera problemen med för lite kontakt med lärare, bristen på disputerade lärare och vad som behöver göras för att Sverige i framtiden ska vara en kunskapsnation i världsklass. Ladda hem rapporten (pdf)

Idag släpper Filosofiska Fakulteternas Studentkår rapporten Tid för kvalitet, som är en undersökning av den lärarledda tiden på utbildningar vid Göteborgs universitet som studentkårens medlemmar läser. Resultatet är nedslående och visar att den lärarledda tiden har minskat under de senaste tre åren. En femtedel av utbildningarna har under fem timmar lärarledd undervisning i veckan och hela 85% har mindre än tio timmar i veckan.

Samtidigt träffas representanter från Sveriges förenade studentkårer och Filosofiska Fakulteternas studentkår i Göteborg för att diskutera problemen med för lite kontakt med lärare, bristen på disputerade lärare och vad som behöver göras för att Sverige i framtiden ska vara en kunskapsnation i världsklass.

Ladda hem rapporten (pdf) >>

BilagaStorlek  Tid för kvalitet (pdf)136.92 kBLadda ner