English information

Användarinloggning

Antagningsystemet kritiseras

Högskoleverket råder regeringen att se över hela antagningssystemet, då meritpoängen inte visar sig utgöra någon förbättring då de istället snedvrider urvalet till högskolan.

Meritpoäng infördes i höstas och syftade till att premiera valet av vissa kurser samt göra det mindre lönsamt att komplettera gymnasiebetyg i efterhand.

- Vi håller med högskoleverket i deras kritik och har redan innan införandet av meritpoäng varnat för dess konsekvenser, säger SFS ordförande Beatrice Högå.

Se Högskoleverkets pressmeddelande