English information

Användarinloggning

Årets Studentstad 2018/2019

Nu är det dags att söka Årets studentstad 2018/ 2019! 
Ta chansen så att just din stad blir nästa års studentstad. 

Syftet med Årets Studentstad?
Sveriges förenade studentkårer, SFS, har sedan 1999 delat ut utmärkelsen Årets Studentstad. Utmärkelsen ges till en stad som på ett aktivt sätt arbetar för att främja studenters situation och leverne. En del av syftet är att lyfta goda exempel på vad staden gör för att förbättra för studenters situation, och på så sätt inspirera andra städer till att bli Årets Studentstad. Vinnaren av utmärkelsen Årets Studentstad förväntas även anordna SFS Fullmäktige 2019.
SFS Fullmäktige är SFS högst beslutande organ och är också den största demokratiska sammankomsten under året för studenter i Sverige. Detta utgör ett utmärkt tillfälle att visa upp de goda exemplen som har lett till utmärkelsen. I april 2017 utsågs Gävle till Årets Studentstad 2017/2018 som står värd för SFS Fullmäktige 2018.

Hur kan staden få utmärkelsen?
Kommun, näringsliv och studenter i staden arbetar och planerar för att förbättra och utveckla studenternas roll och situation.

Förutsättningar och kriterium?
En förutsättning är att det sker en samverkan och påverkan mellan staden och studenterna. Ett kriterium är att studenterna och staden gör en gemensam ansökan.

Vem utser Årets studentstad?
SFS styrelse har utsett en jurygrupp som granskar bidragen och väljer ut tre kandidater som går vidare. Vid den andra omgången genomförs platsbesök hos kandidaterna. Jurygruppen lägger fram ett förslag till beslut till SFS styrelse, som grundar sig på de underlag som skickats in samt eventuella kompletteringar.
Det är SFS styrelse som beslutar om utmärkelsen Årets Studentstad 2018/2019.

Ansökan
Sista dagen för ansökan för Årets studentstad 2018/2019 är den 15 december 2017.
För ansökan, klicka på länken:
https://goo.gl/uf15if 
För frågor, maila: arets.studentstad@sfs.se

Tidsplan
10 Nov: Årets Studentstad öppnar för ansökningar
15 Dec: Deadline för ansökan till Årets Studentstad
15 Jan: Juryn väljer tre kandidater
26 Feb - 12 mars: Juryn genomför platsbesök
30 Mars: SFS fattar beslut om Årets Studentstad 2019