English information

Användarinloggning

Bakslag i momsfrågan

EU-kommissionen har avslagit svenska regeringens ansökan om en momsgräns för ideella föreningar. "Vi kommer att bestrida detta. Vi tänker driva detta ända in i kaklet", sa finansminister
Anders Borg på en pressträff.
Det kommer enligt Borg kunna ta flera år innan frågan är avgjord och fram till dess kommer de nuvarande reglerna om momsfrihet för ideella föreningar att gälla.