English information

Användarinloggning

Bostadsbristen stort problem även i år

Lika säkert som att kursstart innebär kära återseenden, lika säkert är att det för vissa studenter innebär oro för bostad. SFS släpper sin bostadsrapport som visar att bara 4 av landets lärosäten kan erbjuda en skälig bostadsgaranti.

Sveriges förenade studentkårer, SFS, presenterar i dag SFS Bostadsrapport 2011. Rapporten är en granskning av bostadssituationen för studenter i hela landet inför terminsstarten.