English information

Användarinloggning

Budgeten är ett svek mot studenterna

Efter att ha gått igenom budgeten kan SFS konstatera att många av Socialdemokraternas och Miljöpartiets vallöften inte kommer att uppfyllas under 2015. SFS ordförande Rebecka Stenkvist är besviken på den nya regeringen.

- Det är tråkigt att regeringen inte tar ansvar för studenternas bostadsbrist eller för det stora behov av resurser som finns i högre utbildning. Dagens budget är ett svek mot studenterna, säger Rebecka Stenkvist.

Totalt avsätts 20 miljoner i budgeten för att underlätta byggandet av små hyresrätter och studentbostäder. Innan valet talade Socialdemokraterna om en byggbonus på 1 miljard. När det gäller kvalitet satsar regeringen 125 miljoner under 2015 och lika mycket nästkommande år på utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap samt lärar- och förskollärarutbildningar. Det är bara hälften av vad som tidigare utlovats.

Läs mer om SFS kommentarer på bloggen.