English information

Användarinloggning

CSN får lättare att driva in skulder

SVENSKA DAGBLADET Lagändringen innebär bland annat att CSN har rätt att säga upp ett studielån med omedelbar återbetalning om studenten inte betalt årsbelopp eller avgifter. Men studerande som är hemma med sjukt barn eller annan närstående ska ha ökad möjlighet att få studielånet avskrivet. – Det sociala trygghetssystemet för studenter är undermåligt redan som det är. Studenterna har ingen buffert. Att på godtyckliga grunder få sin finansiering borttagen kan förstöra ett liv, säger Robin Moberg, vice ordförande för SFS. Läs mer på svd.se