English information

Användarinloggning

Debatt: Ge forskare fasta tjänster

UPSALA NYA TIDNING Rektorerna måste våga anställa. Enligt verksamhetsföreträdare på lärosätena används de externa forskningsbidragen framför allt till tillfälliga forskningstjänster vilket vi menar är en orsak till den stora ineffektiviteten. Det skriver SFS ordförande Beatrice Högå och ordföranden i SFS oktorandkommitté, Odd Runevall. Läs hela artikeln här