English information

Användarinloggning

Den fuskande sanningen

SFS ger i Gaudeamus svar på tal i den onyanserade debatten om fusk.

Den senaste tiden har debatten om fusk, eller vilseledande vid examination, på Sveriges högskolor åter väckts till liv. Det är en diskussion som ofta präglas av osaklighet och utpekande av Sveriges studenter som stora fuskare. Det går nästan så långt att lärosätena pekas ut att tävla om vilket lärosäte som det fuskas mest respektive minst på. Det i sig betyder att debatten inte behandlar kärnan i problematiken.
  Steget in i akademin, högskolevärlden och studier är att kliva in i en ny värld. Ofta är det mesta nytt, så som begrepp och undervisnings- och examinationsformer. Det är därför av största vikt att studenterna informeras om reglerna kring vad som är tillåtet eller ej. Viktigt är också att studenter får vetskap om och stöd i hur vetenskapliga texter skrivs samt vad som förväntas av dem. Att informera studenterna om deras rättigheter och skyldigheter är något som borde ligga i lärosätenas största intresse, mycket görs också, problemet är att det inte är nog.

 

Läs debattartikeln