English information

Användarinloggning

"Det handlar inte enbart om demokrati utan även om rättssäkerhet och kvalitet"

SFS ordförande Camilla Georgsson intervjuas i tidningen Universitetsläraren om konsekvenserna av autonomireformen. Hon uttrycker en oro för hur studentinflytandet kan påverkas utan fasta strukturer.

Utdrag från Universitetsläraren:

– Studenterna kommer nödvändigtvis inte framöver att ha inflytande över vilka som väljs till deras lärare och det tycker jag är helt fel!
För att studentinflytande ska kunna upprätthållas även i framtiden behövs det fasta strukturer, påpekade hon.
– Det handlar inte enbart om demokrati utan även om rättssäkerhet och kvalitet. De som är berörda av besluten som fattas måste kunna göra sig hörda.
– Avskaffandet av kårobligatoriet har redan minskat kårernas reella utrymme att påverka och vi ser indikationer på att den nya reformen ytterligare kan minska det.

Läs hela artikeln här