English information

Användarinloggning

Det nya kvalitetssäkringssystemet är inte kvalitetssäkrat

PRESSMEDDELANDE En öppen konflikt har seglat upp mellan Utbildningsdepartementet och Högskoleverket. Detta efter att departementet, med hänvisning till lärosätenas autonomi, förkastat det förslag till nytt kvalitetssäkringssystem för den högre utbildningen som Högskoleverket, i nära samarbete med sektorn, har utarbetat. I stället lade departementet fram ett eget förslag, bara 20 dagar innan propositionen i ämnet ska läggas. Sveriges förenade studentkårer, SFS, ifrågasätter starkt att det skulle vara mer frihetligt att låta staten genom departementet sätta ner foten och köra över hela sektorn. Läs hela pressmeddelandet

– SFS kan inte ställa sig bakom departementets förslag och är ytterst frågande till hur det har hanterats. Att i princip inte kommunicera något om processen sedan förslaget från Högskoleverket lämnades in, för att sedan med så knapp marginal presentera ett ofärdigt och i många delar oförståeligt förslag är inte förtroendeingivande. Det är respektlöst mot alla de lärosäten och studenter som har lagt ner tid på högskoleverket utarbeta ett nytt system, säger Klas-Herman Lundgren, ordförande för Sveriges förenade studentkårer.

För mer information, kontakta:

Klas-Herman Lundgren, ordförande SFS, 070-54 57 045 Henrik Karlsson, kommunikationsansvarig, 070-54 57 066