English information

Användarinloggning

DNs huvudledare: Inte bara resultat

DNs ledare efter konfliken om Flodström och kvalitetsutvärderingssystemet: "Regeringen har sagt nej till verklig autonomi för högskolan men vill i stället vingklippa Högskoleverket. Det är en dålig kompromiss som öppnar för mer politikerstyrning." Läs mer här