English information

Användarinloggning

Förlängd deadline: Sök mötesfunktionär till SFSFUM 2020

Uppdatering: Deadline för att söka torgfunktionär är nu 6 mars!

Uppdatering: Deadline för att söka torgfunktionär är nu 6 mars! Anmälan skickas utifrån instruktioner nedan. Deadline för att söka resterande roller har passerat.

SFS fullmäktige är Sveriges största studentpoltiska möte och ca 300 delegater från SFS medlemskårer närvarar. För att fullmäktige ska bli så bra som möjligt söker vi nu:

  • Upp till fyra mötesordförande
  • Upp till fyra sekreterare
  • Upp till tio torgfunktionärer
  • Upp till tre inkluderingsfunktionärer

Deadline för ansökan är den 14 februari 6 mars

 Läs mer om uppdragen i bilagorna nedan. 

Ansökningar skickas till matilda.stromberg@sfs.se.  Märk mailet med rubriken: Funktionär SFSFUM 2020: [Typ av funktionär].

Om du har några frågor kontaktar du Matilda Strömberg via matilda.stromberg@sfs.se.