English information

Användarinloggning

Funktionshinder ett hinder i högskolan?

Includes nätverksträff den 6 dec 2011 kommer att fokusera på en växande studentgrupp inom universitet och högskola i Sverige. Studenter med funktionshinder är en mångfacetterad grupp av individer med olika erfarenheter och behov. Hur duktiga är vi på att rekrytera, stödja och följa denna grupp genom utbildning och som alumner?

SFS vill tipsa om Includes nätverskträff den 6e december.

Det finns ett antal studentplatser på träffet som SFS ansvarar för att fördela. Anmäl dig till john.tumpane[at]sfs.se snarast!

Program:

10.00              drop-in fika och mingel.

10.30              info, välkommen.

10.45              "Att göra olika lika. Vad är lika villkor i akademiska studier?"

Föreläsare: Anna-Lena Eriksson Gustavsson, universitetslektor, FD och docent i pedagogik. Linköpings universitet. www.ibl.liu.se/pedius/personal/eriksson-gustavsson-anna-lena?l=sv

11.30             ”Ringar på vattnet - om nationella och internationella nätverk mellan samordnare av pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder i     studiesituationen”

Föreläsare: Monica Svalfors, nationella medel för studenter med funktionshinder, Stockholms universitet. www.studeramedfunktionshinder.nu/

12.10              Val av Includes styrelse.

12.30 -13.30    Lunch.

13.30- 13.50    ”På lika villkor”. Föreläsare: Åsa Gustafsson, SFS. http://sfs.se/pa-lika-villkor-0

14.00              Workshop och fika.

15.30.             Gemensam genomgång av workshops.

16.00              Slut.